SEVGİLİ PEYGAMBERİMİZ’İN KUTLU DOĞUM YILDÖNÜMÜ VE BİZ

Tarih: 2014-04-14 | Yazar : Faruk Arvas | Kategori : Genel

                                                                                                 SEVGİLİ PEYGAMBERİMİZ’İN KUTLU DOĞUM YILDÖNÜMÜ VE BİZ

                                                                                                                                                                                                                                                                          Faruk ARVAS

                                                                                                                                                                                                                                                                           Siirt İl Müftüsü

Bütün güzel sıfatların sahibi olan yüce Allah (celle celaluhu) şu muhteşem ve muntazam kainatı kendi cemal ve kemalini yansıtan mükemmel bir ayna gibi yaratmıştır. Bu yansumayı kavrayacak ve anlayacak yegane varlık olarak ta insanı halketmiştir. İlahi kitap ve iltifata nail olan insanın yegane yaratılış gayesi de; şu harika kainat kitabının çeşitli sayfalarında kendisini eser ve sanatlarıyla bildirmek, tanıttırmak ve sevdirmek isteyen yüce ALLAH’ı (celle celaluhu)tanımak, bilmek, sevmek, ona karşı iman ve teslimiyetle kulluğunu ilan etmektir. Sonsuz rahmet, ihsan ve merhamet sahibi yüce ALLAH (celle celaluhu) insana bu görevini kavratmakta yardımcı olmak için, insanlığın imdadına yüz yirmi dört bin peygamber (aleyhimselam) göndermiştir.

Ancak bunca ihtimam ve öneme rağmen gün geldi ki, insanlar bu ilahi yol göstericilerin ve mürşidlerin irşadına kulaklarını tıkadılar. İnsanlığa dünya ve ahiret saadetinin  prensiplerini gösteren bu ulvi elçilere ve getirdiklerine sırt çevirdiler. Ebedi saadet bahşeden yollardan saptılar.Ma’bud ve ilah namına taşlara, ağaçlara ve fani yaratıklara taptılar. Böylece ruhlara öyle bir kabus çöktü ki, kalpler öylesine karardı ki, insan denilen mahluk en yırtıcı hayvanlara rahmet okutacak zulümler yapıyordu. Ehemmiyetsiz hadiseler ve meseleler yüzünden binlerce insanın kanı dökülüyor. İnsanoğlu kendi öz evladını sırf kız olduğu için diri diri toprağa gömüyordu. En şerefli varlık olarak yaratılan İNSAN, kendisini yaratan, besleyen ve saadetlere yönlendiren ALLAH ile ve onun elçileri ile bağları kopardığı için, ahlaksızlığın her çeşidini işlemekteydi. İMAN insanı İNSAN ettiği için, cahiliyye döneminde bu intisaptan, bu bağdan mahrum olan insan, nasıl böyle bir alçalışa mahkum olmuş ise, bugün de öyledir. Gelecekte de öyle olacaktır. Hal-ı alem buna şahittir.

 Büyük  şair M.Akif’in dediği gibi:

 ‘’Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta dişsiz mi insan, onu kardeşleri yerdi’’…(şimdi de öyle değil mi?)

İşte böyle bir zamanda insanlık, kendisine hidayet yolunu gösterecek bir KUTRARICI bekliyordu. Dünya sakinleri kendilerine rahat ve huzur verici, muzdarip halde yaşayan  beşeriyeti gönül huzuruna kavuşturucu bir NUR’un  doğmasını beliyordu. Yaradılış hikmetini unutmuş, sahip olduğu kıymet ve değeri süratle yitirmiş, en mümtaz varlık iken hayvanlardan daha aşağı derekelere inmiş insanlık; insana yaratılış gayesini bildirecek, insanı esfel-i safilinden a’lay-ı illiyine çıkaracak, kainat sahibinin maksadını bilecek ve bildirecek, dünyanın manevi şeklini değiştirecek, dünyayı ahirete  mezra yapacak, cin ve insanlara iki cihan saadetinin yollarını gösterecek bir MÜRŞİD, bir muallim, şaşmaz ve şaşırtmaz bir REHBER bekliyordu…

İşte Hz. Adem’den beri bütün peygamberlerin geleceğini müjdeledikleri bütün kainatın, insanların, cinlerin, meleklerin iştiyakla beklediği, insanlığın son kurtarıcısı, ve iki cihan serveri, yüce ve en ulvi önder UFUK PEYGAMBER Hz. Muhammed  (sallalahu aleyhi ve sellem) Miladi 571 yılının böyle bir NİSAN ayının 20 sine tesadüf eden bir günde dünyaya gelmişlerdir.

İki cihanın saadet yollarını insanlığa gösteren  eşsiz insan Hz. Muhammed (sallalahu aleyhi ve sellem) in ÖRNEK şahsiyetini ve mesajlarını daha iyi anlamak amacıyla, Diyanet İşleri Başkanlığımızca 14-20 Nisan tarihleri arasındaki hafta, ‘KUTLU DOĞUM HAFTASI’’ olarak tüm Türkiye’de ve bir çok dış ülkede kutlandığı gibi İlimiz ve İlçelerinde de, Müftülüklerimizin planladığı çeşitli etkinliklerle hafta boyunca dolu dolu kutlanmaktadır.
Etiketler:


Yazarın (Faruk Arvas) Diğer Yazıları

 • Demek Mi 'racın  en büyük hikmeti Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in (sallahu aleyhi ve sellem) büyüklüğü ve Allah-u Teala katında değeri nispetinde bir mucize ile taltif  edilmesi ve her yerde hazır, mekandan münezzeh olan, Allah-u Teala'nın dünya aleminin dışındaki alemlerde mevcut olan kudret ve azametine delalet eden ayetlerin, harikaların görülmesi ve göstermesidir.     

 • Şu kâinatın yüce yaratıcısı, kâinatı türlü türlü sanat ve zinetlerIe süslendirerek, şuur sahibi mahlûkatını seyir, tenezzüh ve imtihan için ona idhal etmiştir. 

 •  Varlıklar içinde en mümtaz ve en mükerrem bir şekilde yaratılıp, nihayetsiz terakki ve alçalışlara çıkacak ve inecek bir şekilde maddi ve manevi cihazat, duygu ve kabiliyetlerle donatılan insan; yüce yaratıcı tarafından bu dünya misafirhanesine aziz bir misafir olarak gönderilmiştir.

 • Mevlid sözlük manası itibarıyla doğum veya doğuş anlamındadır

 • İnsanı çok şerefli bir misafir olarak bu imtihan dünyasına gönderen Allah (cc), bu aziz misafire asıl görevini ve mutlaka gideceği ebedi vatanını unutturmamak için onu başı boş bırakmamıştır.

 • İslamın sadece Allah ile kul arasındaki bağları kuvvetlendiren, yani sadece ahiret hayatının saadetini hedefleyen bir din değil; aynı zamanda bir dünya nizamı ve dünya hayatının da mutluluğunu hedefleyen bir din olduğunu gösteren en güzel örneklerden birisi de, Ramazan ayında Müslümanlara vacip kılınan sadaka-ı fıtır’dır.

 • Sadaka-ı Fıtır, orucun kabulüne ,ölüm sekeratından ve kabrin azabından kurtuluşa vesiledir. Aynı zamanda sadaka-ı fıtır, yoksulların ihtiyacını gidermeye,bayram gününün neşesinden onların da istifade etmelerine bir yardımdır…

 • İbadetler yapılınca Allah’a yakınlık hasıl olur ve insan onun bir askeri gibi çalışır. Bütün hayatını onun emirlerine göre tanzim eder. 

 • Kainatı nizam içinde yaratan Allah (cc), bu nizamı anlayacak şuur sahibi insanı da yaratarak, yerin ve göklerin kaldırmaktan çekindikleri çok önemli bir vazife ile vazifelendirmek suretiyle bu dünyaya göndermiştir.

 • Ramazan bir bakıma tek tek her müslüman’ın ve grup grup bütün Müslümanların bir ay müddetle yeniden yoğun bir eğitime tabi tutulduğu bir aydır.

 • Varlıklar içinde en mümtaz ve en mükerrem bir şekilde yaratılıp, nihayetsiz terakki ve alçalışlara çıkacak ve inecek bir şekilde maddi ve manevi cihazat, duygu ve kabiliyetlerle donatılan insan; yüce yaratıcı tarafından bu dünya misafirhanesine aziz bir misafir olarak gönderilmiştir.  

 • Şimdi asıl mesele şudur: Allah’ın lutfuyla böyle bir peygamberin şerefli ümmeti olarak, böyle bir MEVLİD KANDİLİ’nde neler yapmalıyız? Nasıl olmalı ve davranmalıyız ki, ‘HAYIRLI ÜMMET’ vasfımızı koruya bilelim?

 • 12 Haziran’ı 13’e bağlayan gece Şaban ayının 15.gecesi olan Mübarek BERAT gecesidir.                              

 • Şimdi asıl mesele şudur: Allahu Teala'nın lütfüyle böyle bir peygamberin şerefli ümmeti olarak, böyle bir KUTLU DOĞUM yıl dönümünde neler yapmalıyız? Nasıl olmalı ve davranmalıyız ki, ‘HAYIRLI ÜMMET’ vasfımızı koruyabilelim? 

 • Bütün güzel sıfatların sahibi olan yüce Allah (cc) şu muhteşem ve muntazam kainatı kendi cemal ve kemalini yansıtan mükemmel bir ayna gibi yaratmıştır. 

 • Mevlit sözlük manası itibarıyla doğum veya doğuş anlamındadır. 

 • Cami ve Ruh Şuuru

  2013-10-10

  Müslüman, şimdiye kadar bir nebze izah etmeye çalıştığımız CAMİ kelimesi’nin ihtiva ettiği bu manaları anladığı, hayata geçirdiği ve hayatını buna göre yönlendirdiği zaman CAMİ RUH VE ŞUURU’na ermiş olacaktır.

 • 1986 yılından bu yana Diyanet İşleri Başkanlığınca her yıl Ekim ayının ilk haftası ‘CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI ‘ olarak kabul edilmiştir.

 • Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerimi okuyup okutmak ve ona göre yaşantımıza yön vermenin önemini ifade eden sevgili Peygamberimizin birkaç Hadis-i Şerifini hatırlatmaya devam edeceğiz.

 • SORU : Ticaret malı nasıl değerlendirilerek zekatı verilecek?

 • İslamın sadece Allah ile kul arasındaki bağları kuvvetlendiren yani sadece ahiret hayatının saadetini hedefleyen bir din değil; aynı zamanda bir dünya nizamı ve dünya hayatının da mutluluğunu hedefleyen bir din olduğunu gösteren en güzel örneklerden birisi de, Ramazan ayında Müslümanlara vacip kılınan sadaka-ı fıtır’dır.

 • SORU) Göze dökülen ilaç orucu bozar mı ?

 • Soru: Ramazan orucuna ne zaman niyetlenilir?

 • 4)- Oruç, zenginleri fakirlere karşı insaf ve merhamete celbeder. Yardımlaşma hissini kamçılar. İnsafsızlık ve merhametsizlik dertlerini nurlandırır, aydınlatır. Hep tok gezen kimseler, oruca başlayınca açların halinden haberdar olmaya başlarlar.

 • Oruç, doğrudan doğruya nefsin firavunluk cephesine darbe vurarak sahibine aczini zaifliğini, fakirliğini ve her nefes Allah’ın vereceği kuvvet ve kudrete ne kadar muhtaç olduğunu gösterir. ‘’Kul’’ olduğunu bildirir.

 • Yüce mevlamızın her emrinde  biz Müslümanlar için pek büyük faydalar ve çok ehemmiyetli menfaatler vardır.