• İslamda İlk Dergahın Kuruluşu

  İslâm terbiyesinde “medreseler” kadar “’tekkelerin” de mühim bir yeri vardır

  Okumaya Devam Et»
  2016-06-20 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • İslam Terbiyesi Bütünlük İster

  “Şeriat”, müminleri, dıştan, “tarikat” İçten “disipline ederdi”. Bu sebepten “medrese” ile “tekke ve dergâhlar” arasında bir “çatışma” değil, işbirliği esastı. 

  Okumaya Devam Et»
  2016-05-25 Tasavvuf Kategorisinde Yazıldı
 • İslamiyeti Doğru Öğrenmenin Yolu

  "Türk milleti, yeni ihtida etmiş bir millet değildir. O en az bin yıldan beri İslâm ile müşerref olmuştur.

  Okumaya Devam Et»
  2016-04-19 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • Tasavvuf ve Terbiye

  İslâm’da “sofî” kelimesinin menşei etrafında mühim tartışmalar cereyan etmiştir. Bizi, bu tartışmalar pek fazla ilgilendirmemektedir

  Okumaya Devam Et»
  2016-02-22 Tasavvuf Kategorisinde Yazıldı
 • İki Kavram

  İslâm’ın iki mukaddes kavramı… “Şeriat” ve “Tasavvuf… “

  Okumaya Devam Et»
  2016-02-17 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • İslam'a Göre Din Alemşümuldür.

  İslâm'da din, itibari, milli, mahalli veya beynelmilel bir değer değildir. İslâm, bütün zaman ve mekânların dini olarak âlemşümuldur. 

  Okumaya Devam Et»
  2015-06-16 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • Hür İnsan

  Sayılarda anlaşmak kolaydır da, kelimelerde ve kavramlarda anlaşmak zordur. Bu sebepten ilim adamları, matematiği yalnız bir ilim olarak değil, "metodoloji" olarak da ele almışlardır.  

  Okumaya Devam Et»
  2014-02-18 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • Düşünme Ve Şartlanma

  "Düşünen insana" saygı duyulur. "Şartlanmış insan" saygıya değer bulunmaz. Düşünen insan araştıran, "hakikate" özlem duyan kimsedir. 

  Okumaya Devam Et»
  2013-07-01 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • Ölümümün Beşinci Yılında Necip Fazıl Bey

  Bundan 40 sene önce idi.Ailece Erzurum'da oturuyorduk.Ben,ortaokul son sınıfta idim.Evimiz misafirsiz kalmazdı.Akraba, eş ve dostumuz az değildi.

  Okumaya Devam Et»
  2013-05-27 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • Ne Olur Bizden Davacı Olma Ya Resulallah

  “Seni çok özledik. Galiba, derin yaralarından kan sızarak şehadet şerbetini içmeye yaklaşan bir mücahidin, bir yudum serin suya iştiyakından daha fazla bir özlem içindeyiz. 

  Okumaya Devam Et»
  2013-05-20 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • Batı Felsefesinde Varlığın Mahiyeti Ve Bilginin Kaynağı

  Biz, genç okuyucularımıza, Batılı düşüncenin esaslarını kısaca anlatacağız. "Vahyin aydınlığından" kaçarak kendi "idrakini" gerçeğin mihengi sanan, Nietzsche' (Niçe) nin "trajik adamı", yani bir bakıma Batılı filozof, saçlarını ve sakalını yolarak düşünüyor: Acaba bilginin kaynağı objeler (esya) mi, yoksa "insan zihni" mi? İşte, her rengi ile Batı filozofisinin dimağını eriten, çatışmalara sebep olan, koskoca "felsefe tarihini" meydana getiren "temel soru" bu olmuştur. Evet bilginin kaynağı, "objet" mi, yoksa "sujet" mi? Varlığın mahiyeti nedir?

  Okumaya Devam Et»
  2013-05-07 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • Fikir Sistemi

  Ülkemizde, nasıl meydana geldiği ayrı bir tartışma konusu olan "kavram kargaşalığı" belası yüzünden, gerçekten anlaşmak zorlaşmıştır. Sistem, doktrin, program, plan, strateji.. gibi kavramlar içiçe girmiş, çok defa birbirlerinin yerine kullanılır duruma getirilerek zihinler karıştırılmıştır. Oysa, bunlar farklı şeylerdir.

  Okumaya Devam Et»
  2013-04-18 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • Yaratıklar Yaradanın Mesajıdır

  Âlem, bir «Kitab-ı Ekber» (en büyük kitabı) dir. Yer ve gökler, bu kitabın sahifeleri, maddî, hayatî ve ruhî tezahürleri ile bütün varlık ve olaylar ise, bu kitaba yazılmış «mesajları» yahut Kur'an-ı Kerim'in ifadesi ile «âyetleri» ifade ederler. Bu büyük kitabın muhatabı da «düşünen insan»dır. Düşünen insanın rehberi de akla yol gösteren ve onu vahyin aydınlığında yürüten «Kitabullah» tır

  Okumaya Devam Et»
  2013-03-14 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • Mutlak Varlık Sadece Allahtır

  Madde, hayat ve ruh, itibarî (relatif) varlıklardır, Mutlak Varlık ise sadece Allah...İtibarî ve izafî varlıklar, yokolan varlıklar demek değildir. Varlıklarını Mutlak Varlığa borçludurlar. O'nunla vardırlar, O'nunla varlıkta durmaktadırlar

  Okumaya Devam Et»
  2013-02-26 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • İslamiyet Herhangi Bir Kavmin Dini Değildir

  Kur'ân-ı Kerîm'in muhatabı, herhangi bir kavim, zümre ve sınıf değildir. O, bütün âlemlere ve bütün insanlara hitap eder. Yüce Kitabımız'da sıksık« Ya! Ben-i Âdeme.» (Ey! Adem-oğulları) ve «Ya! Eyyühennasü» (Ey! İnsanlar) hitabına rastlarız...

  Okumaya Devam Et»
  2013-02-15 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • Peygamberler, Filozof Değildir

  Felsefe» ayrı şeydir. «Din» ayrı şeydir. Bunlar arasında fark bulamayanlar, ya cahildir, yahut ard niyetli...

  Okumaya Devam Et»
  2013-02-04 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • İnsan, Allah'ı Bilmekle Yükümlüdür

  İnsanlardan gayrı varlıklar, sanki bilmekten çok bilinmek için yaratılmışlardır. Onlar. insan gibi bilmenin çilesini yaşamıyorlar.

  Okumaya Devam Et»
  2013-01-28 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • İnsanlık Kimi Özlediğini Bir Bilse

  İnsanlığın içinde bulunduğu “ahvalı” düşündüm de Şanlı Peygamberimi ve 0’nun aziz kadrosunu özledim. Şu anda, hepimiz, o’na ne kadar muhtacız!

  Okumaya Devam Et»
  2013-01-22 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • Gerçek ve Sözde Aydınlar

  Bir milletin hayatında "aydınların" çok önemli bir yeri vardır. Bir millet, sayıca ne kadar çok, kültürce ne kadar zengin olursa olsun, kendine öncülük edecek "aydın kadrolara" muhtaçtır.

  Okumaya Devam Et»
  2013-01-17 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • Allah Katında «Din» İslam'dır

  İslâm dini, kendinden önce gelen bütün peygamberleri tasdik eder ve hepsini saygı ile anar.Bununla beraber, Bu yüce peygamberlere ait tebliğlerin bozulduğuna ve artık işe yaramaz duruma getirildiğine inanır.

  Okumaya Devam Et»
  2013-01-11 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • İslam'da Tasavvuf

  İslâm'da tasavuf, ne Budizmin «Nirvanasına», ne Hıristiyanların «mistisizmine», ne Yahudi'nin «kabalizmine», ne Auguste Comte'un «insanlık dinine», ne de Spinoza'nın «panteizmine» benzer. Böyle bir benzerlik arayanlar, ya cahil olmalı, yahut ard niyetli...

  Okumaya Devam Et»
  2012-12-28 Tasavvuf Kategorisinde Yazıldı