Seyyid Kasım El-Bağdadi El Hüseyni

Seyyid Hacı Kasım Bağdadi (k.s) hakkında verilen bilgileri kaynağı, oğlu Seyyid Haydar’ın onun talimat ve tavsiyesi üzerine hicri 750 miladi 1349 yılında kaleme aldığı bir kitapçıktır.Seyyid Haydar bu kitapçıkta babasına ait üç belgeyi bir araya getirmiştir. Bunlar  ‘şecere-i neseb’, ‘tarikat icazetnamesi’ ve seyahat notlarıdır. Seyyid Haydar yaptığı işin gerekçesini şecerenin sonunda şu sözlerle açıklıyor:

‘Bu şecereyi onun isteği üzerine yazdım ki son zamanlarda nesebi kaybolmasın, bakıp okuyanlara ibret olsun, ahir zamana kadar torunlarına bir senet ve iz kalsın.’

Sözkonusu kitapçıkta ‘Kutbul Aktab Hacı Kasım El Kadiri El Bağdadi, ‘El Hac Kasım El-Mekki’, ‘Hacı Kasım El- Bağdadi’ ‘El Hac Kasım Bin İzzeddin Abdullah Alevi El- Hüseyni’, Ebu Muhammed Hacı Kasım’ , Ebu Muhammed El-Bağdadi’ ve Bağdat’tan gelip yirmi yedi yıl boyunca ikamet ettiği Siirt ili Şirvan ilçesinden dolayı ‘Hacı Kasım Şirvani’ gibi isim ve lakaplarla anılan bu zat Bağdat’ta doğmuş ve yedinci haccını ifadan sonra Medine’ de vefat etmiştir.Eldeki belgeden büyük velinin 1349 yılında vefat ettiği anlaşılmaktadır. Zira kendisi 1349 yılında hacca gitmeye karar verdiği sırada ‘yaşın yüz otuzu bulmuştu’ demiştir. Bundan hareketle doğum tarihini 1219 olarak tesbit etmek mümkündür. Aşağıda, nesep şeceresinin Arapça’dan Türkçe’ye tercüme edilmiş şekli yer almaktadır.Tercüme metni Prof.Dr.S.Battal Arvasi beyin Bani-i Arvas Seyyid Muhammed Kutup Nesep Ve Nesli kitabından alınmıştır. Kitapçığın orjinal ilk sayfası ile kitapçıkta geçen Arvas(Arfas) kelimesinin geçtiği sayfa aşağıda gösterilmiştir. Kitapçıkta Seyyid Abdülkadir Geylani (k.s) ve onun torunu olan Seyyid Abdürrezzak (k.s) ye ve nakıbül eşraf ve şahitlere ait mühürler yer almaktadır.

Ben fakir  ve hakir Molla Süleymanoğlu Muhammed, Allah’ın inayetiyle ile başlarım :

Muhammed[1] (Oğullarım Abdullah, Süleyman)

            Babam

Molla Süleyman (oğulları : Sa’dullah ve Muhammed;Sadullah’ın oğlu Derviş Muhammed)

            Onun babası

Derviş Muhammed

            Onun babası

Abdullah

            Onun babası

Derviş(oğulları Abdullah ve Ali)

            Onun babası

Übey(oğulları Ahmed ve Cebrail)

            Onun babası

Yusuf

            Onun babası

Übey

            Onun babası

Mustafa

            Onun babası

Ahmed

            Onun babası(bu şecere sahibinin oğlu)

Molla Haydar

            Onun babası