• İslamda İlk Dergahın Kuruluşu

  İslâm terbiyesinde “medreseler” kadar “’tekkelerin” de mühim bir yeri vardır

  Okumaya Devam Et»
  2016-06-20 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • İslam Terbiyesi Bütünlük İster

  “Şeriat”, müminleri, dıştan, “tarikat” İçten “disipline ederdi”. Bu sebepten “medrese” ile “tekke ve dergâhlar” arasında bir “çatışma” değil, işbirliği esastı. 

  Okumaya Devam Et»
  2016-05-25 Tasavvuf Kategorisinde Yazıldı
 • Mirac Mucizesi ve Hikmetleri-2

  Demek Mi 'racın  en büyük hikmeti Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in (sallahu aleyhi ve sellem) büyüklüğü ve Allah-u Teala katında değeri nispetinde bir mucize ile taltif  edilmesi ve her yerde hazır, mekandan münezzeh olan, Allah-u Teala'nın dünya aleminin dışındaki alemlerde mevcut olan kudret ve azametine delalet eden ayetlerin, harikaların görülmesi ve göstermesidir.     

  Okumaya Devam Et»
  2016-05-04 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • Mirac Mucizesi ve Hikmetleri-1

  Şu kâinatın yüce yaratıcısı, kâinatı türlü türlü sanat ve zinetlerIe süslendirerek, şuur sahibi mahlûkatını seyir, tenezzüh ve imtihan için ona idhal etmiştir. 

  Okumaya Devam Et»
  2016-05-03 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • İslamiyeti Doğru Öğrenmenin Yolu

  "Türk milleti, yeni ihtida etmiş bir millet değildir. O en az bin yıldan beri İslâm ile müşerref olmuştur.

  Okumaya Devam Et»
  2016-04-19 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • Salih Amel İşleyenler Ölümden Korkmaz!..

  Ölümden korkan, ölümü, yolunda onu bekleyen ve mutlaka yakalayıp parçalayacak bir canavar zanneden adam nasıl mutlu olur? Kaçışı mümkün olmayan bir akıbet hepimizi bekliyor.

  Okumaya Devam Et»
  2016-04-12 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • MÜBAREK ÜÇ AYLARI VE REGAİB KANDİLİNİ NASIL GEÇİRMELİYİZ

   Varlıklar içinde en mümtaz ve en mükerrem bir şekilde yaratılıp, nihayetsiz terakki ve alçalışlara çıkacak ve inecek bir şekilde maddi ve manevi cihazat, duygu ve kabiliyetlerle donatılan insan; yüce yaratıcı tarafından bu dünya misafirhanesine aziz bir misafir olarak gönderilmiştir.

  Okumaya Devam Et»
  2016-04-07 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • Gavs-ı Hizaniden Hikmetler-20

  Minah-115: Salike urucun nihayetinde hasıl olan şuurdan dönme, şuurun yok olması manasına değildir. Allah (Celle celaluhu)’a olan şuuru kalmakla beraber halk ile olan şuura dönmesi demektir Nasil ki seyr-i sülukun başında o halk olan şuur onda var idi. Yalnız şu varki gayri mütemekkin olan dönen bazen Allah (c.c.)’a olan şuur ondan zail olur. Başkalarından medet diler. Mütemekkin olan dönen devamlı her iki şuuru kuşatıp başkalarına himmet eder. Kimseden himmet istemez. Sofilerin ıstılahında ikinciye harabat şeyhi denilir. Manevi meyhane şeyhidir. Birinci ise küp sahibidir. Ötekinden manevi aşk meyi alır. Küpünü doldurur. Millete dağıtır. Mütemekkin olana  arşi denilir. Zira devamli alem-i emre vukufu vardır. Gayr-i mütemekkin ise böyle değildir.    

  Okumaya Devam Et»
  2016-04-06 Tasavvuf Kategorisinde Yazıldı
 • Tasavvuf ve Terbiye

  İslâm’da “sofî” kelimesinin menşei etrafında mühim tartışmalar cereyan etmiştir. Bizi, bu tartışmalar pek fazla ilgilendirmemektedir

  Okumaya Devam Et»
  2016-02-22 Tasavvuf Kategorisinde Yazıldı
 • İki Kavram

  İslâm’ın iki mukaddes kavramı… “Şeriat” ve “Tasavvuf… “

  Okumaya Devam Et»
  2016-02-17 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • MEVLİD KANDİLİ NEDİR? MEVLİD KANDİLİNDE NELER DÜŞÜNMELİ VE NELER YAPMALIYIZ?

  Mevlid sözlük manası itibarıyla doğum veya doğuş anlamındadır

  Okumaya Devam Et»
  2015-12-22 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • Gavs-ı Hizaniden Hikmetler-19

  Minah-107 : Gavs (kuddise sirruhu) Mevlana Cami (kuddise sirruhu)’nin şu beytini okudular:  

  Okumaya Devam Et»
  2015-12-10 Tasavvuf Kategorisinde Yazıldı
 • Çöle İnen Nur-4

  Akıl, bu zaman ve mekân dışı tecelliye, başını eğip teslim olur mu? Mutlaka karıştırmak, kurcalamak, adi kıymet mantığından bir te'vil koparmak ister.

  Okumaya Devam Et»
  2015-10-22 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • Kur'an-ı Kerim, Kadir Gecesi ve Biz

  İnsanı çok şerefli bir misafir olarak bu imtihan dünyasına gönderen Allah (cc), bu aziz misafire asıl görevini ve mutlaka gideceği ebedi vatanını unutturmamak için onu başı boş bırakmamıştır.

  Okumaya Devam Et»
  2015-07-13 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • Fıtır Sadakası Nedir ve Nasıl Verilir

  İslamın sadece Allah ile kul arasındaki bağları kuvvetlendiren, yani sadece ahiret hayatının saadetini hedefleyen bir din değil; aynı zamanda bir dünya nizamı ve dünya hayatının da mutluluğunu hedefleyen bir din olduğunu gösteren en güzel örneklerden birisi de, Ramazan ayında Müslümanlara vacip kılınan sadaka-ı fıtır’dır.

  Okumaya Devam Et»
  2015-07-07 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • Fıtır Sadakası ve Allah Yolunda Harcamanın Önemi

  Sadaka-ı Fıtır, orucun kabulüne ,ölüm sekeratından ve kabrin azabından kurtuluşa vesiledir. Aynı zamanda sadaka-ı fıtır, yoksulların ihtiyacını gidermeye,bayram gününün neşesinden onların da istifade etmelerine bir yardımdır…

  Okumaya Devam Et»
  2015-07-06 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • Oruç İnsanın Yaradana Karşı İtaatini Arttırmalıdır-2

  İbadetler yapılınca Allah’a yakınlık hasıl olur ve insan onun bir askeri gibi çalışır. Bütün hayatını onun emirlerine göre tanzim eder. 

  Okumaya Devam Et»
  2015-06-29 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • Oruç İnsanın Yaradanına Karşı İtaatini Arttırmalıdır-1

  Kainatı nizam içinde yaratan Allah (cc), bu nizamı anlayacak şuur sahibi insanı da yaratarak, yerin ve göklerin kaldırmaktan çekindikleri çok önemli bir vazife ile vazifelendirmek suretiyle bu dünyaya göndermiştir.

  Okumaya Devam Et»
  2015-06-25 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • Ramazan ve Nefs Muhasebesi

  Ramazan bir bakıma tek tek her müslüman’ın ve grup grup bütün Müslümanların bir ay müddetle yeniden yoğun bir eğitime tabi tutulduğu bir aydır.

  Okumaya Devam Et»
  2015-06-23 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • İslam'a Göre Din Alemşümuldür.

  İslâm'da din, itibari, milli, mahalli veya beynelmilel bir değer değildir. İslâm, bütün zaman ve mekânların dini olarak âlemşümuldur. 

  Okumaya Devam Et»
  2015-06-16 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • İmâm-ı Rabbânî’nin Üzerinde Durduğu İki Önemli Husus:İhlâs ve Peygamber (Salallahu Aleyhi ve Sellem)’e Tâbiiyet

  Geçmişi yâd etmek, numune-i imtisal şahsiyetlerden bahsetmek, geleceğe hazırlanma noktasında büyük önem arz etmektedir. Nitekim Kur'ân-ı Kerîm âyetlerinin bir kısmı geçmiş ümmetlerin peygamberlerinin kıssalarını bildirmektedir

  Okumaya Devam Et»
  2015-05-04 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • MÜBAREK ÜÇ AYLARI VE REGAİB KANDİLİNİ NASIL GEÇİRMELİYİZ

  Varlıklar içinde en mümtaz ve en mükerrem bir şekilde yaratılıp, nihayetsiz terakki ve alçalışlara çıkacak ve inecek bir şekilde maddi ve manevi cihazat, duygu ve kabiliyetlerle donatılan insan; yüce yaratıcı tarafından bu dünya misafirhanesine aziz bir misafir olarak gönderilmiştir.  

  Okumaya Devam Et»
  2015-04-23 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • Gavs-ı Hizaniden Hikmetler-18

  Minah-103 : Yüce meclisde mürşidlerin müridlerine karşı emir ve tavsiyelerinin konu edildiği bir sohbette Gavs (kuddise sirruhu) buyurdular: 

  Okumaya Devam Et»
  2015-04-09 Tasavvuf Kategorisinde Yazıldı
 • Çöle İnen Nur-3

  Bu meydanda, bakalım kim en çok ve en güzel kendi kendinden geçebildi? İşte sınır, işte at, işte meydan!..

  Okumaya Devam Et»
  2015-03-19 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • Tasavvuf Ve Bir Mutasavvıf Olarak Seyyid Sıbğatullah Arvasi

  Ameli ve nazari ciheti ile tasavvuf ilminde mütehassıs, tasavvuf tarihi hocalarından Seyyid Abdulhakim Arvasi (1865-1943) (kuddise sirruh) "Er-Riyadüt-Tasavvufiyye" adlı eserinde tasavvufun risalet ve nübuvvetle başladığını,kaynağının nübuvvet ve risalet olduğunu ifade etmektedir.

  Okumaya Devam Et»
  2015-02-16 Tasavvuf Kategorisinde Yazıldı
 • Çöle İnen Nur-2

  Böyleyken, hayatını yazmayı murad edindim. Hayatını...

  Okumaya Devam Et»
  2015-02-04 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • Gavs-ı Hizaniden Hikmetler-17

  Minah-93 : Gavs (kuddise sirruhu) üzülerek: “Kimse şeyhimin sözlerini nakletmedi ve toplamadı.”

  Okumaya Devam Et»
  2015-01-29 Tasavvuf Kategorisinde Yazıldı
 • Çöle İnen Nur-1

  Sofra...Etrafında Allah Resullerinin dizildiği sofra...

  Okumaya Devam Et»
  2015-01-27 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • Gavs-ı Hizaniden Hikmetler-16

  Minah-84 : Gavs (kuddise sirruhu)  '' Şeyhinin hallerinden bir hal, şer-i şerifin zahirine muhalif olduğunda mürid bu hususta şeriata uyar.Şeyhini taklit etmez.Ama bu hali dolayısıyla şeyhini inkara yönelmez.O hali ona bırakır.''dediler. Sadat-ı Kiramın da şu sözlerini naklettiler.'' Temkin sahibini taklit eden, zındık olur."

  Okumaya Devam Et»
  2015-01-22 Tasavvuf Kategorisinde Yazıldı
 • Mevlid Kandilinde Neler Düşünmeli ve Neler Yapmalıyız?

  Şimdi asıl mesele şudur: Allah’ın lutfuyla böyle bir peygamberin şerefli ümmeti olarak, böyle bir MEVLİD KANDİLİ’nde neler yapmalıyız? Nasıl olmalı ve davranmalıyız ki, ‘HAYIRLI ÜMMET’ vasfımızı koruya bilelim?

  Okumaya Devam Et»
  2015-01-01 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • Gavs-ı Hizaniden Hikmetler-15

  Minah-81 : Gavs’a (kuddise sirruh) soruldu : " Bir müridin, şeyhini inkar eden, bir zahir hocası var. Mürid ona sılayı rahimi (gidip gelmeyi) kessinmi?''Cevaben : "Alakasını kessin''deyip akli ve nakli deliller gösterdiler.Nakli deliller diğer meşayihlere hatta, sahabelere kadar ulaştı.

  Okumaya Devam Et»
  2014-09-04 Tasavvuf Kategorisinde Yazıldı
 • Fitne

  Fitnenin şeriat lügatinde, mânası, günahların neticesi olarak gelen musibetlerdir. 

  Okumaya Devam Et»
  2014-06-26 Tasavvuf Kategorisinde Yazıldı
 • Rahmet Sağanağı Berat Kandili

  12 Haziran’ı 13’e bağlayan gece Şaban ayının 15.gecesi olan Mübarek BERAT gecesidir.                              

  Okumaya Devam Et»
  2014-06-12 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • Gavs-ı Hizaniden Hikmetler-14

  Minah-77 : Gavs (k.s) H.z'nin yüksek meclislerinde, siyah sarık sarmanın sünnetteki yeri bahsi geçti. Mecliste bulunan alimlerden birisi,Gavs (kuddise sirruh) Hz.' ne, Mecazül  Aşıkın'deki siyah sarıklı şeyh ile emirin hikayesini anlattı. Emir şeyhe niçin siyah sarık sardığını sorar.

  Okumaya Devam Et»
  2014-05-27 Tasavvuf Kategorisinde Yazıldı
 • Dünyanın Bekası Yok Halkın Da Vefası Yok

  Biz, bu dünya için yaratılmadık. Dünyaya gönderiliş gayemiz, ahiretimizi kazanmak içindir...

  Okumaya Devam Et»
  2014-05-08 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • Kutlu Doğumda Haftasında Neler Düşünmeli Neler Yapmalıyız

  Şimdi asıl mesele şudur: Allahu Teala'nın lütfüyle böyle bir peygamberin şerefli ümmeti olarak, böyle bir KUTLU DOĞUM yıl dönümünde neler yapmalıyız? Nasıl olmalı ve davranmalıyız ki, ‘HAYIRLI ÜMMET’ vasfımızı koruyabilelim? 

  Okumaya Devam Et»
  2014-04-15 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • SEVGİLİ PEYGAMBERİMİZ’İN KUTLU DOĞUM YILDÖNÜMÜ VE BİZ

  Bütün güzel sıfatların sahibi olan yüce Allah (cc) şu muhteşem ve muntazam kainatı kendi cemal ve kemalini yansıtan mükemmel bir ayna gibi yaratmıştır. 

  Okumaya Devam Et»
  2014-04-14 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • Altın Nasihatler

  Hazret-i Ali, bir suikast neticesi şehit olmak üzereydi. Evlatlarını topladı ve nasihatlerde bulundu. Bizler de bu nasihatlerden istifade etmeliyiz...

  Okumaya Devam Et»
  2014-04-04 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • Hür İnsan

  Sayılarda anlaşmak kolaydır da, kelimelerde ve kavramlarda anlaşmak zordur. Bu sebepten ilim adamları, matematiği yalnız bir ilim olarak değil, "metodoloji" olarak da ele almışlardır.  

  Okumaya Devam Et»
  2014-02-18 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • Şüphe Yok Ki Allah Sabredenlerle Beraberdir

  Bir insan hasta ise, ilaç kullanmadan sıhhat bulması oldukça zordur. İnsanlar da sabretmek zorundadır. Sabretmez ise hayatı hep sıkıntılarla geçer.

  Okumaya Devam Et»
  2014-02-07 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • O Alemlere Rahmet Olarak Gönderildi

  Âlemlere rahmet olarak gönderilen, yaratılmışların en şereflisi ve üstünü Sevgili Peygamberimiz buyurdu ki: "Beni Rabbim terbiye etti; güzel bir şekilde terbiye etti!.."

  Okumaya Devam Et»
  2014-01-17 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • Mevlid Kandilinde Neler Düşünmeli ve Neler Yapmalıyız

  Mevlit sözlük manası itibarıyla doğum veya doğuş anlamındadır. 

  Okumaya Devam Et»
  2014-01-10 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • İmanın Mahiyeti

  İman, ziyadelik ve noksanlık bakımından kısımlara ayrılmaz. Çünkü iman hasıl olunca zaten kâmildir, ziyadelik ve noksanlık kabul etmez.

  Okumaya Devam Et»
  2013-12-18 Tasavvuf Kategorisinde Yazıldı
 • Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin Gördüğü Bir Rüya

  Nehri isimli kasabada din ve fen ilimleri üzerine tahsil görüyordum. 

  Okumaya Devam Et»
  2013-12-13 Tasavvuf Kategorisinde Yazıldı
 • Gavs-i Hizaniden Hikmetler-13

  Minah-69 : Letaifler yükselirken, tecelliyat kalbe inmeye başlar. Letaifin yükselişini farkeden salik, kendisinden bir şey yükseldiğini ve üzerine sis gibi bir şeyin yağdığını hisseder...

  Okumaya Devam Et»
  2013-12-09 Tasavvuf Kategorisinde Yazıldı
 • Muharrem Ayının En Kıymetli Günü

  Geçen pazartesi günü (4 Kasım'da) takvimler 1 Muharrem 1435'i gösterdi. Yani hicri yeni bir yıl başladı. Önümüzdeki salı akşamı "Aşûre Gecesi"ni; çarşamba da "Aşûre Günü"nü idrak edeceğiz inşallah..

  Okumaya Devam Et»
  2013-11-07 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • İnsan Nasıl Yaşarsa Öyle Ölür

  İnsan her şeyin en güzel olanını kendisi için ister. Çünkü insan en çok kendini sever, kendini sevenleri sever, sevmeyenleri sevmez

  Okumaya Devam Et»
  2013-11-01 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • Gavs-ı Hizaniden Hikmetler-12

  Minah-61 : Rabıta şekillerinden olan hayali rabıtayı, (şeyhinin hareket ve tavırlarına ittibayı) suri rabıtaya (sureten şeyhi düşünmek) tercih ederdi. Menfaatin hayali rabıtada olduğunu buyururlardı.

  Okumaya Devam Et»
  2013-10-30 Tasavvuf Kategorisinde Yazıldı
 • İnsan Ruhuyla İnsandır

  İnsan iki şeyden meydana gelir: Ruh ve ceset! Bunlar beraber oldukça yeryüzünde hayat devam eder.

  Okumaya Devam Et»
  2013-10-25 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • Terviye Günü ve Arefe Günü Yaklaşırken

  Zilhicce ayının 8’inci günü; yani hacıların Mekke’den Mina’ya çıkacağı güne “Terviye Günü” denir. Bu sene önümüzdeki pazar günüdür.

  Okumaya Devam Et»
  2013-10-14 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • Cami ve Ruh Şuuru

  Müslüman, şimdiye kadar bir nebze izah etmeye çalıştığımız CAMİ kelimesi’nin ihtiva ettiği bu manaları anladığı, hayata geçirdiği ve hayatını buna göre yönlendirdiği zaman CAMİ RUH VE ŞUURU’na ermiş olacaktır.

  Okumaya Devam Et»
  2013-10-10 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • Camiler Ve Camilerin Verdiği Mesajlar

  1986 yılından bu yana Diyanet İşleri Başkanlığınca her yıl Ekim ayının ilk haftası ‘CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI ‘ olarak kabul edilmiştir.

  Okumaya Devam Et»
  2013-10-08 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • Gavs-ı Hizaniden Hikmetler-11

  Minah-53 : Yüce meclislerinde bulunanlara :'' Batıni halinizi bizim meclisimizde ve dışarıdaki durumuyla ölçün.Eğer arada bir fark görmezseniz bana gelmeyiniz.'' buyururlardı.

  Okumaya Devam Et»
  2013-09-27 Tasavvuf Kategorisinde Yazıldı
 • Kibir Ve Ucubdan Kurtulmak İçin

  Bir Müslümanın yaptığı ibadetleri, iyilikleri beğenmesi, bunlarla övünmesi dinimizin yasakladığı şeylerdendir

  Okumaya Devam Et»
  2013-09-12 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • Mümin Önce Düşünür Sonra Konuşur

  Dil; küçücük bir organdır fakat ibadeti de, isyanı da büyüktür. Küfür ve iman ancak dilin şehâdetiyle açığa çıkar.

  Okumaya Devam Et»
  2013-08-23 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • Cennetin Yolu Dünyadan Geçer

  Din büyüklerimiz, “Dünya hiçtir, ona kıymet verip peşinden koşan da hiçtir. Dünyanın, Allah indinde hiç kıymeti yoktur” buyuruyorlar, ancak dünyanın iki güzel yüzü vardır

  Okumaya Devam Et»
  2013-08-16 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • Kur’an-ı Kerimi Okumak, Okutmak Ve Ona Göre Yaşamanın Önemi

  Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerimi okuyup okutmak ve ona göre yaşantımıza yön vermenin önemini ifade eden sevgili Peygamberimizin birkaç Hadis-i Şerifini hatırlatmaya devam edeceğiz.

  Okumaya Devam Et»
  2013-08-06 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • Zekat İle İlgili Bazı Soru Ve Cevaplar

  SORU : Ticaret malı nasıl değerlendirilerek zekatı verilecek?

  Okumaya Devam Et»
  2013-08-05 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • Fıtır Sadakası Nedir Nasıl Verilir?

  İslamın sadece Allah ile kul arasındaki bağları kuvvetlendiren yani sadece ahiret hayatının saadetini hedefleyen bir din değil; aynı zamanda bir dünya nizamı ve dünya hayatının da mutluluğunu hedefleyen bir din olduğunu gösteren en güzel örneklerden birisi de, Ramazan ayında Müslümanlara vacip kılınan sadaka-ı fıtır’dır.

  Okumaya Devam Et»
  2013-08-02 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • Ramazanda En Çok Sorulan Sorular Ve Cevaplar-2

  SORU) Göze dökülen ilaç orucu bozar mı ?

  Okumaya Devam Et»
  2013-08-01 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • Ramazan'da En Çok Sorulan Sorular Ve Cevaplar

  Soru: Ramazan orucuna ne zaman niyetlenilir?

  Okumaya Devam Et»
  2013-07-31 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • Orucun Farz Oluşundaki Hikmetler-3

  4)- Oruç, zenginleri fakirlere karşı insaf ve merhamete celbeder. Yardımlaşma hissini kamçılar. İnsafsızlık ve merhametsizlik dertlerini nurlandırır, aydınlatır. Hep tok gezen kimseler, oruca başlayınca açların halinden haberdar olmaya başlarlar.

  Okumaya Devam Et»
  2013-07-30 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • Orucun Farz Oluşundaki Hikmetler-2

  Oruç, doğrudan doğruya nefsin firavunluk cephesine darbe vurarak sahibine aczini zaifliğini, fakirliğini ve her nefes Allah’ın vereceği kuvvet ve kudrete ne kadar muhtaç olduğunu gösterir. ‘’Kul’’ olduğunu bildirir.

  Okumaya Devam Et»
  2013-07-29 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • Orucun Farz Oluşundaki Hikmetler

  Yüce mevlamızın her emrinde  biz Müslümanlar için pek büyük faydalar ve çok ehemmiyetli menfaatler vardır.

  Okumaya Devam Et»
  2013-07-28 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • Namaz Kılmamanın Zararları

  Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî hazretleri, Sefer-i Âhiret risâlesinde buyuruyor ki:

  Okumaya Devam Et»
  2013-07-24 Tasavvuf Kategorisinde Yazıldı
 • Bir Ramazan Hatırası

  Çocuktum. 6-7 yaşlarında var yoktum. Bir Ramazan günüydü. Çemberlitaşta oturduğumuz büyük Konaktan 

  Okumaya Devam Et»
  2013-07-19 Tasavvuf Kategorisinde Yazıldı
 • Gavs-ı Hizaniden Hikmetler-10

  Hilafeti zaruri olanlar ( Makamı kemale ermediği halde bir ihtiyaca binaen halifelik verilenlerdir.) bid'atlardan kaçındıkları müddetçe halk onlardan fayda görür. 

  Okumaya Devam Et»
  2013-07-10 Tasavvuf Kategorisinde Yazıldı
 • Düşünme Ve Şartlanma

  "Düşünen insana" saygı duyulur. "Şartlanmış insan" saygıya değer bulunmaz. Düşünen insan araştıran, "hakikate" özlem duyan kimsedir. 

  Okumaya Devam Et»
  2013-07-01 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • Tasavvuf Nedir, Manası Ve Başlangıcı

  Aşağıdaki metin, Esseyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri tarafından kaleme alınan ve üstad tarafından sadeleştirilen, Tasavvuf Bahçeleri isimli eserin giriş kısmıdır ve tasavvufun kelime manası, terim anlamı ve doğuşu hakkında aydınlatıcı malumat ihtiva etmektedir.

  Okumaya Devam Et»
  2013-06-26 Tasavvuf Kategorisinde Yazıldı
 • Bir Ömre Bedel

  İnsanların ömrü eskiden çok uzun olurdu. Nuh aleyhisselamın 950 sene peygamberlik yaptığı âyet-i kerime ile sabittir. Şit aleyhisselam 500 sene çadırda yaşamış, demişler ki: "Böyle rahatsız oluyorsunuz size bir ev yapalım." Demiş ki: "Ömrümüzün yarısı geçti, şurada kaldı bir 500 senemiz, onu da burada geçiririz..."

  Okumaya Devam Et»
  2013-06-21 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • Gavs-ı Hizaniden Hikmetler-9

  Minah-36 : Müridlerden biri Gavs (k.s) H.z.'lerinden sordu : - '' Mürid fazileti olan nefs muhasebesiyle uğraşırken bazen fenaya sebeb olan (fena-fi şeyh) rabıtadan gafil kalıyor.'' buyurdular. - '' Nefs muhasebesi kendisini var görenler içindir.'' (Muhasebe kendini var gören kişiye fayda verir. Bu nedenle rabıta hali daha üstündür. Rabıta fenaya ulaştırırsa muhasebeye lüzum yoktur. Kısaca buradan anlaşılan Gavs (k.s) H.z.'nin rabıtayı tercih etmesidir.)

  Okumaya Devam Et»
  2013-06-17 Tasavvuf Kategorisinde Yazıldı
 • Benim Güzel İstanbulum

  Erkeklerin gözünde merhamet, kadınlarının gözünde iffet, gençlerinin gözünde saffet, yaşlılarının gözünde şefkat kalmamış olan şehir… 

  Okumaya Devam Et»
  2013-06-10 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • Mirac Kandili Yaklaşırken

  Receb ayının 27. gecesi, yani önümüzdeki 5 Haziran çarşambayı perşembeye bağlayan gece, mübarek Mirâc Kandilidir...

  Okumaya Devam Et»
  2013-06-05 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • Ölümümün Beşinci Yılında Necip Fazıl Bey

  Bundan 40 sene önce idi.Ailece Erzurum'da oturuyorduk.Ben,ortaokul son sınıfta idim.Evimiz misafirsiz kalmazdı.Akraba, eş ve dostumuz az değildi.

  Okumaya Devam Et»
  2013-05-27 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • Benim Halim

  Evet, bizzat ben gazeteciyim; ve Allah’a şükür Tanzimattan beri gelen, menfi tarafından galip ve hakim örnekler arasında, bu milletin ruhuna bağlı ve rüyasına ilişik, sahici, belki de ilk, dünya görüşünün mimarı ve davacısıyım.

  Okumaya Devam Et»
  2013-05-26 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • Ben

  Allah ‘ben’ kelimesinin belasını versin! Tevekkeli,cihanın en büyük velîlik derecesini bize dünya gözüyle göstermiş olan Esseyyid Abdülhakîm Efendi Hazretleri,bir eserlerinde şöyle buyurmadılar:

  Okumaya Devam Et»
  2013-05-25 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • Dünyevi Ve Uhrevi Lezzetler

  Büyük İslâm âlimi İmam-ı Gazali (rahmetullahi aleyh) buyuruyor ki: Zevkler üç türlüdür. 1- Yabani hayvanlarla müşterek aldığımız zevkler... 2- Diğer hayvanlarla birlikte duyduğumuz tatlar... 3- Aklımızla kalbimizle ruhumuzla kavuştuğumuz hazlar...

  Okumaya Devam Et»
  2013-05-24 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • Ne Olur Bizden Davacı Olma Ya Resulallah

  “Seni çok özledik. Galiba, derin yaralarından kan sızarak şehadet şerbetini içmeye yaklaşan bir mücahidin, bir yudum serin suya iştiyakından daha fazla bir özlem içindeyiz. 

  Okumaya Devam Et»
  2013-05-20 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • Bu Gece Regâib Kandili

  Rabbimize şükürler olsun; geçtiğimiz cumartesi günü mübarek "Üç Aylar"a kavuştuk. Bu gece de inşaallah Regâib Kandilini idrak edeceğiz. Hepinizin kandili mübarek olsun...

  Okumaya Devam Et»
  2013-05-16 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • Gavs-ı Hizaniden Hikmetler-8

  Minah-28 :" Mürid en çok nisbeti hizmetten alır. Hizmetten alınan feyiz ve kemalat daha tesirli ve uzun sürelidir." buyurur ve şöyle misal verirdi : '' Nasıl ki arpa yiyen hayvanın semizliği yeni kesilse dahi bir müddet devam eder. Ama bahar otuyla beslenen çabuk çöker. Hizmetten hasıl olan nisbet kolay kolay kaybolmaz. Başka şeylerden doğan nisbet ise nefsin küçük bir kusuruyla kaybolur.'' derdi.

  Okumaya Devam Et»
  2013-05-14 Tasavvuf Kategorisinde Yazıldı
 • Batı Felsefesinde Varlığın Mahiyeti Ve Bilginin Kaynağı

  Biz, genç okuyucularımıza, Batılı düşüncenin esaslarını kısaca anlatacağız. "Vahyin aydınlığından" kaçarak kendi "idrakini" gerçeğin mihengi sanan, Nietzsche' (Niçe) nin "trajik adamı", yani bir bakıma Batılı filozof, saçlarını ve sakalını yolarak düşünüyor: Acaba bilginin kaynağı objeler (esya) mi, yoksa "insan zihni" mi? İşte, her rengi ile Batı filozofisinin dimağını eriten, çatışmalara sebep olan, koskoca "felsefe tarihini" meydana getiren "temel soru" bu olmuştur. Evet bilginin kaynağı, "objet" mi, yoksa "sujet" mi? Varlığın mahiyeti nedir?

  Okumaya Devam Et»
  2013-05-07 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • KÜFR BAHSİ

  Kötülüklerin en kötüsü, Allahü teâlâya inanmamak, ateist olmakdır. İnanılması lâzım olan şeye inanmamak küfr olur. Muhammed aleyhisselâma inanmamak küfr olur. Muhammed aleyhisselâmın, Allahü teâlâ katından getirip bildirdiği şeylerin hepsine kalb ile inanıp, dil ile de ikrâr etmeğe, söylemeğe, (ÎMÂN) denir. Söylemeğe mâni’ bulunduğu zemân, söylememek afv olur. Îmân hâsıl olmak için, islâmiyyetin küfr alâmeti dediği şeyleri söylemekden ve kullanmakdan sakınmak da lâzımdır. İslâmiyyetin ahkâmından, ya’nî İslâmiyyetin emr ve yasaklarından birini hafîf görmek, Kur’ân-ı kerîm ile, melek ile, Peygamberlerden biri ile “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” alay etmek, küfr alâmetlerindendir. İnkâr etmek, ya’nî işitdikden sonra inanmamak, tasdîk etmemek demekdir. Şübhe etmek de inkâr olur.

  Okumaya Devam Et»
  2013-05-02 Tasavvuf Kategorisinde Yazıldı
 • SUSAN KURTULDU

  Konuşabilme kabiliyeti, insanlara verilen en büyük nimetlerden bir tanesidir. Hayvanların dili, bizim dilimizden çok daha büyük olmasına rağmen onlar konuşamıyorlar... Konuşmakla derdimizi daha rahat anlatabiliyoruz, ilim öğreniyor ve öğretiyoruz. Daha sayılamayacak kadar çok faydaları var. Bunun yanında, dilimizden dolayı büyük sıkıntılar da başımıza gelmiyor değil...

  Okumaya Devam Et»
  2013-05-02 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • Sonu "Ölüm" Olan Bir Hayatta Hayır Yoktur!

  Rabbimiz bizi zayıf ve aciz yaratmıştır. İnsanlar her hal-u kârda bir yerlerden medet umarlar. Karşılaştıkları ve karşılaşacakları sıkıntılardan onları kurtaracak bir "el" ararlar.

  Okumaya Devam Et»
  2013-04-26 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • Gavs-ı Hizaniden Hikmetler-7

  Minah-21      : Mürşide, tevbe veya tarikat almaya bir kişi geldiği zaman o mürşid kendi nefsi için çok istiğfar etmelidir.

  Okumaya Devam Et»
  2013-04-22 Tasavvuf Kategorisinde Yazıldı
 • Fikir Sistemi

  Ülkemizde, nasıl meydana geldiği ayrı bir tartışma konusu olan "kavram kargaşalığı" belası yüzünden, gerçekten anlaşmak zorlaşmıştır. Sistem, doktrin, program, plan, strateji.. gibi kavramlar içiçe girmiş, çok defa birbirlerinin yerine kullanılır duruma getirilerek zihinler karıştırılmıştır. Oysa, bunlar farklı şeylerdir.

  Okumaya Devam Et»
  2013-04-18 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • Mümin Altı Şeyden Çok Korkmalıdır!

  Hulefa-i Raşidin'in üçüncüsü, cennetle müjdelenenlerden birisi, meleklerin bile kendisinden hayâ ettikleri; Hazreti Osman radıyallahü anh buyuruyor ki: 

  Okumaya Devam Et»
  2013-04-16 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • Yaratıklar Yaradanın Mesajıdır

  Âlem, bir «Kitab-ı Ekber» (en büyük kitabı) dir. Yer ve gökler, bu kitabın sahifeleri, maddî, hayatî ve ruhî tezahürleri ile bütün varlık ve olaylar ise, bu kitaba yazılmış «mesajları» yahut Kur'an-ı Kerim'in ifadesi ile «âyetleri» ifade ederler. Bu büyük kitabın muhatabı da «düşünen insan»dır. Düşünen insanın rehberi de akla yol gösteren ve onu vahyin aydınlığında yürüten «Kitabullah» tır

  Okumaya Devam Et»
  2013-03-14 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin Bir Rüyaya Yaptığı Tabir

  Efendi hazretlerini sevenlerden İskender beyin hanımefendisinin gördüğü rüyadır. Yakında görmüş olduğum bir rüyamı tabîr buyurmanız için yazıyorum. Cenâb-ı Hak hayırlara tebdil etsin. Âmin.

  Okumaya Devam Et»
  2013-03-07 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • Ruhun da Ruhu Var

  Mâlum insan iki şeyden meydana gelir: Ruh ve ceset! Bunlar beraber oldukça yeryüzünde hayat devam eder. Ruh ayrılınca bedenin kıymeti kalmaz ve hiçbir işe yaramaz. Ruhsuz ceset soğur, rengi kaçar, kokmaya başlar. Hele sıcak mevsimlerde ve sıcak yerlerde kokuşma daha hızlı olur. Bu yüzden cenazeleri bir an önce defnetmeye bakarlar.

  Okumaya Devam Et»
  2013-03-04 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • Gavs-ı Hizaniden Hikmetler-6

  Minah-16 : Müridin rabıtası tam olursa hayattaki şeyhinin ruhaniyetinden iyi bir şekilde feyiz alır. Rabıtası tam olan müridin, şeyhinin vefatından sonra başka bir şeyhe gitmesine gerek yoktur. Rabıtası tam olmayanın, şeyhi vefat ettiğinde başka bir şeyhe gitmesi gerekir.

  Okumaya Devam Et»
  2013-03-01 Tasavvuf Kategorisinde Yazıldı
 • Mutlak Varlık Sadece Allahtır

  Madde, hayat ve ruh, itibarî (relatif) varlıklardır, Mutlak Varlık ise sadece Allah...İtibarî ve izafî varlıklar, yokolan varlıklar demek değildir. Varlıklarını Mutlak Varlığa borçludurlar. O'nunla vardırlar, O'nunla varlıkta durmaktadırlar

  Okumaya Devam Et»
  2013-02-26 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • O ve Ben

  Efendim! Benim Efendim! Benim, güzellerin güzeli Efendim!Vaktiyle: «keşke bu kadar zeki olmasaydın!» buyurduğun adamın beynini, zerre zerre kıskaca alıp atom gibi çatlattıkları bu hengâmede, eminim ki, her dem beraberimde, her ân baş ucumdasın…

  Okumaya Devam Et»
  2013-02-20 Tasavvuf Kategorisinde Yazıldı
 • Nefs ve Muhalefet-i Nefs /Tasavvuf Bahçeleri İsimli Kitaptan

  Lûgatta, beden ve ruh; ve birşeyin varlığı, aynı, mânâlarına gelir. Tasavvuf ıstılahında(teriminde) ise, nefsten, kulun çirkin vasıfları ve kötü ahlâkı kastedilir.

  Okumaya Devam Et»
  2013-02-18 Tasavvuf Kategorisinde Yazıldı
 • İslamiyet Herhangi Bir Kavmin Dini Değildir

  Kur'ân-ı Kerîm'in muhatabı, herhangi bir kavim, zümre ve sınıf değildir. O, bütün âlemlere ve bütün insanlara hitap eder. Yüce Kitabımız'da sıksık« Ya! Ben-i Âdeme.» (Ey! Adem-oğulları) ve «Ya! Eyyühennasü» (Ey! İnsanlar) hitabına rastlarız...

  Okumaya Devam Et»
  2013-02-15 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • Düzgün İtikat

  Kalp hastalıklarından en tehlikelisi, bid’attir. Yani yanlış, bozuk itikattır.Bilhassa zamanımızda Müslümanların çoğu, bu kötü hastalığa yakalanmışlardır. His organları ile anlaşılamayan, hesap ile ulaşılamayan şeylerde akıl yürütmek insanı bu hastalığa sürükler.Aklın ermediği ve yanıldığı şeylerde akla uyarak hareket etmek cahilliktir. Böylelerini fen adamı, filozof sanarak onlara uymak felakettir. Onları taklit etmek ahirette çok büyük sıkıntılara sebeb olur

  Okumaya Devam Et»
  2013-02-11 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • Gavs-ı Hizaniden Hikmetler-5

  Kalbi havatırdan korumak için yapılan rabıta şöyledir. Mürid, mürşidini başının üstünde oturuyor şeklinde düşünür. Çünkü bana açıklandığına göre, şeytanın vücuda girme yeri baş tarafındandır...

  Okumaya Devam Et»
  2013-02-08 Tasavvuf Kategorisinde Yazıldı
 • Ruhların Hazır Olması Hakkında Mektub

  Bu mektûb, Seyyid Abdülhakîm efendi “rahmetullahi aleyh” tarafından yazılmış olup, Evliyâ rûhlarının, her yerde yardıma geldiklerini bildirmektedir.

  Okumaya Devam Et»
  2013-02-06 Tasavvuf Kategorisinde Yazıldı
 • Peygamberler, Filozof Değildir

  Felsefe» ayrı şeydir. «Din» ayrı şeydir. Bunlar arasında fark bulamayanlar, ya cahildir, yahut ard niyetli...

  Okumaya Devam Et»
  2013-02-04 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • Annelerimizin Hizmetleri

  Hazret-i Ebubekir daha ilk teklifte Müslüman olan bir zirveydi, Efendimizi hiç üzmedi. Büyük sıkıntılara katlandı, din-i mubîni İslâma çok hizmet etti. Kimsenin malı ona Ebubekir'in malı kadar faydalı olmadı. Bu fedakârlığa karşı kızı ile evlenerek Hazret-i Ebubekir'le akraba oldu... Hazret-i Aişe müstesna biriydi. Dinimizin birçok hükmü onun rivayet ettiği hadis-i şeriflerle belirlendi...

  Okumaya Devam Et»
  2013-02-01 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • CENNET – CEHENNEM EHLİ

  Cennet ve cehennem ehli kimlerdir? Cennet ehli şunlardır ki, kalbinin en iç noktasında, Allah razı olduğu şeyleri sevmek keyfiyeti vardır. Hatta bu insan fiil ve hareket bakımından düşüncesine aykırı işler yapsa bile…

  Okumaya Devam Et»
  2013-01-31 Tasavvuf Kategorisinde Yazıldı
 • Gavs-ı Hizaniden Hikmetler-4

  Minah-9: Gavs (k.s) şöyle buyurdu : Hayvanlar, ınsanlara nisbeten anne ve baba terbiyesinde daha az kaldıklarından dolayı akılsızdırlar. İnsanlar ise anne ve baba terbiyesinde çok kaldıklarından dolayı akıllı ve faziletlidirler. Bunun gibi salikin ikinci doğumu olan manevi doğum diye adlandırılan seyr-i süluku erken tamamlayıp mürşidin terbiye memesinden erken kesilenin makamı daha düşük olur...

  Okumaya Devam Et»
  2013-01-28 Tasavvuf Kategorisinde Yazıldı
 • İnsan, Allah'ı Bilmekle Yükümlüdür

  İnsanlardan gayrı varlıklar, sanki bilmekten çok bilinmek için yaratılmışlardır. Onlar. insan gibi bilmenin çilesini yaşamıyorlar.

  Okumaya Devam Et»
  2013-01-28 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • Dünya Ve Ahiret Efendimiz-2

  Sahabe-i Kiram'dan bazılarının Efendimiz (aleyhi-s salatu ve's selam'a) kendinizden bahseder misiniz sorusuna cevaben Efendimiz "Ben İbrahim'in duasıyım, Hz. İsa'nın muştusuyum, annemin rüyasıyım" şeklinde cevap vermişlerdir. Gerçekten Hz. İbrahim (ala nebiyyina aleyhi-s salatu ve's selam) Allah-u Teala'nın ayetlerini okuyacak, kitap ve hikmeti öğretecek bir peygamberin (Hz. Muhammed'in) gelmesi için Kâbe'nin inşasından sonra Mekke'de şöyle dua etmiştir

  Okumaya Devam Et»
  2013-01-28 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • Rabbimizin Bizden Şikayeti

  Rabbimiz, Musa aleyhisselâma kullarının çoğundan "bazı hususlarda" şikâyetçi olduğunu bildirdi: 1- "Benim onlara ihsan ettiğim malımdan çok cüz'i bir miktarını borç istedim. Cimrilik yaptılar, vermediler.

  Okumaya Devam Et»
  2013-01-28 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • İnsanlık Kimi Özlediğini Bir Bilse

  İnsanlığın içinde bulunduğu “ahvalı” düşündüm de Şanlı Peygamberimi ve 0’nun aziz kadrosunu özledim. Şu anda, hepimiz, o’na ne kadar muhtacız!

  Okumaya Devam Et»
  2013-01-22 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • Dünya ve Ahiret Efendimizin Veladeti Münasebetiyle

  Efendimiz (sallalahu aleyhi ves-sellem) Nübüvvet ve Risâlet sarayının kubbesinin kilit taşı mesabesinde olup, bu yapının mütemmim cüz'üdür.Beşer olduğu halde hiçbir beşere benzemeyen sadece Risâletpenâh Efendimiz'dir.

  Okumaya Devam Et»
  2013-01-22 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • Bir Üniversiteliye Cevap

  Doğmadan evvelki, doğduğunuz zamanki hâlinizi düşünüyor musunuz? Üzerinde yatıp kalktığınız, yiyip içtiğiniz, gezip dolaştığınız, gülüp oynadığınız, dertlerinize deva, korkulara, sıcağa, soğuğa, açlığa, susuzluğa, yırtıcı ve zehirli hayvanların ve düşmanların hücûmlarına karşı koyacak vâsıtaları bulduğunuz şu yer küresi yapılırken, taşları, toprakları hilkat fırınlarının ateşlerinde pişirilirken, suyu ve havâsı, kudret kimyâhânesinde inbiklerden çekilirken, siz nerede idiniz, ne içinde idiniz, hiç düşünüyor musunuz?

  Okumaya Devam Et»
  2013-01-17 Tasavvuf Kategorisinde Yazıldı
 • Gavs-ı Hizaniden Hikmetler-3

  Minah-6:
  ”Nefsi gayet kusurlu görüp onu bütün hallerinden dolayı suçlamadıkça, şeriat üzere istikamet sağlanamaz.” sözünün manası sorulduğunda, durumun daha iyi anlaşılabilmesi için Semnana’nin Nefahat’taki : ” Nefsi kusurlu görmemek onu itham etmemek büyük günahtır.” sözünü naklettikten sonra :

  Okumaya Devam Et»
  2013-01-17 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • Gerçek ve Sözde Aydınlar

  Bir milletin hayatında "aydınların" çok önemli bir yeri vardır. Bir millet, sayıca ne kadar çok, kültürce ne kadar zengin olursa olsun, kendine öncülük edecek "aydın kadrolara" muhtaçtır.

  Okumaya Devam Et»
  2013-01-17 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • Mevlid Kandili Yaklaşırken

  Gelecek çarşamba gecesi (23 Ocak) mübarek Mevlid Kandilini idrak edeceğiz inşallah... Rabbimize ne kadar şükretsek yine de azdır. O mübarek gecede kavuşacağımız nimetler çok büyüktür. Âlemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimiz aleyhisselam dünyamızı ve bütün kâinatı o gece şereflendirdi...

  Okumaya Devam Et»
  2013-01-17 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • Arvas Medresesi Ve Türkiyedeki Entelektüel Çevre Üzerinde Etkisi

  Medrese Arapça kökenli bir kelime olup mastarından türetilmiş vezninde ism-i mekândır. Kelimenin Kur'ân-ı Kerîm'de bazı ayetlerde meâlen; okumak, öğrenmek, öğretmek ders almak anlamlarına geldiğini Râğıb El-İsfahânî müfredat adlı eserinde bildirmektedir.

  Okumaya Devam Et»
  2013-01-14 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • Gavs-ı Hizani'den Hikmetler-2

  Şeyh Abdulhalık Gucdevani'nin (kuddise sirruh) sözü olan (….) nazar ber kadem’in manası bazılarının dediği gibi Kaf’ın esre okunmasıyla ” nazarın (yönün) hep Allah’a (celle celaluhu) (….) şeklınde değil, belki Kaf’ın üstün okunmasıyla (…..) maksudun ; ” sofinin namazdaki gibi hep ayağının üzere bakması” olacağını kesinlikle söylerdi.

  Okumaya Devam Et»
  2013-01-13 Tasavvuf Kategorisinde Yazıldı
 • Allah Katında «Din» İslam'dır

  İslâm dini, kendinden önce gelen bütün peygamberleri tasdik eder ve hepsini saygı ile anar.Bununla beraber, Bu yüce peygamberlere ait tebliğlerin bozulduğuna ve artık işe yaramaz duruma getirildiğine inanır.

  Okumaya Devam Et»
  2013-01-11 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • Yaratılmışların En Şereflisi

  Âlemlere rahmet olarak gönderilen, yaratılmışların en şereflisi ve üstünü Sevgili Peygamberimiz buyurdu ki: “Beni Rabbim terbiye etti; güzel bir şekilde terbiye etti!..”Daha dünyaya gelmeden ve kâinatı şereflendirmeden birkaç ay önce muhterem babaları Abdullah vefât etmişti. Yetim olarak doğdular. Melekler sordu:

  Okumaya Devam Et»
  2013-01-11 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • Gavs-ı Hizani'den Hikmetler

  Allah dostları, manevi keşif, müşahede ve melekut alemini seyir hali yaşarlar. Allah Teala'nın bu özel tecellileri karşısında büyük bir sevinç ve çoşku içerisinde, kendilerini tutamayıp alemin hallerinden bir şeyler anlatmak isterler, fakat maksatlarını anlatacak kelime bulamazlar. Bildiklerini ve gördüklerini sırlı cümlelerle anlatmaya çalışırlar. Bu sırlı cümleler çözülmeye çalışılınca, herkes onları kendi anladığı dile ve delile göre kabul eder.

  Okumaya Devam Et»
  2013-01-08 Tasavvuf Kategorisinde Yazıldı
 • Son Devrin Din Mazlumları-Seyyid Abdulhakim Arvasi(Hz)

  Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin şahsiyetleri vesilesiyle, Müslümanlar, hatta suna veya buna mensup olanlar için son derece faydalı gördüğüm bu ince noktaları yerli yerine oturttuktan sonra iddiama gelebilirim:

  Okumaya Devam Et»
  2012-12-31 Tasavvuf Kategorisinde Yazıldı
 • İslam'da Tasavvuf

  İslâm'da tasavuf, ne Budizmin «Nirvanasına», ne Hıristiyanların «mistisizmine», ne Yahudi'nin «kabalizmine», ne Auguste Comte'un «insanlık dinine», ne de Spinoza'nın «panteizmine» benzer. Böyle bir benzerlik arayanlar, ya cahil olmalı, yahut ard niyetli...

  Okumaya Devam Et»
  2012-12-28 Tasavvuf Kategorisinde Yazıldı
 • İmanın Muhafazasına Çalışılmalıdır

  Sahip olunan şey ne kadar kıymetli olursa onun korunması, muhafaza edilmesi de o derece önem kazanır. Eline çok kıymetli bir mücevher geçen kişi bunun nasıl korunacağını bilmelidir. Çaldırma korkusundan uykusu kaçmalıdır. Çalındığında, kırıldığında meydana gelecek olan üzüntü çoktur. Mücevherin kıymeti ne kadar çok olursa kaybolduğundaki üzüntüsü de o kadar çok olur...

  Okumaya Devam Et»
  2012-12-28 Genel Kategorisinde Yazıldı