Rahmet Sağanağı Berat Kandili

Tarih: 2014-06-12 | Yazar : Faruk Arvas | Kategori : Genel

                                                                                                               RAHMET SAĞANAĞI BERAT KANDİLİ

Faruk ARVAS

Siirt İl Müftüsü

12 Haziran’ı 13’e bağlayan gece Şaban ayının 15.gecesi olan Mübarek BERAT gecesidir.                             

BERAT veya BERAET sözlük yönüyle, azat olmak, arınmak, suçtan, hastalıktan ve günahtan kurtuluş manalarına gelmektedir. Bu mübarek gecede yaratılmışların en üstünü olarak yaratılan insanın, bilhassa insanlığın en mükemmeli olma durumunda olan Müslüman’ın yapacağı bazı güzel işler ve samimiyetle kulluğunu ilan ettiğini gösteren ihlaslı ibadet, TEVBE, İSTİĞFAR ve DUALAR sayesinde günahlardan, suçtan, Ceza’dan, sıkıntılardan, olumsuzluklardan, huzursuzluktan, buhranlardan ve neticede CEHENNEM 'den kurtulabilecekleri kuvvetle ümit edilmektedir. Bunun için bu gece BERAT adını almıştır.

Sonsuz merhamet sahibi olan Yüce Allah, sevdiği ve yüce şereflerle şereflendirdiği kulunu başıboş bırakmamıştır. Yüce ALLAH (celle celaluhu) insan1ığın imdadına gönderdiği 124 bin Peygamber, kitaplar ve sayısız yol gösterici mürşitler, mücedditler, müçtehitler ve âlimlerle insanı dünya ve Ahrette saadet ve huzura sevk etmeyi gaye edinmiştir. İşte yolunu şaşıran ve Hak' tan ayrılan insanların kendisine gelmesi için sayısız fırsatların yanında bu mübarek gün ve geceleri özellikle bir CAN simidi olarak kulunun önüne koymuştur.

Bize düşen tek şey, kendi kendimizi her zaman bilhassa bu gecelerde hesaba çekmek olacaktır. Ben "Ümmetlerin en hayırlısı olarak" gönderilen bir şerefli ümmet olmam cihetiyle görevimi tam bilmekte miyim? … Yüce dinimin benim faydam için emrettiği emirlere veya yasaklara karşı durumum nedir?  Beni çok seven Rabbimi    ve onun sevgili habibini gerçekten seviyor muyum? Diye kendimizi ciddi bir hesaba çekmeliyiz..  Bu gece de BERAT alıp, suçtan ve cezadan kurtulmak istiyorsak, bizi perişan edip, dünyamızı dahi Cehennemi bir hayata çeviren İslam dışı, ahlak dışı, her şeyi, her olumsuzluğu terketmeliyiz. Bu iş için de en uygun Ortam’ın bu gibi gün ve geceler olduğunu bilmeliyiz.

 Zira BERAT gecesi Allah' ın rahmet ve mağfiretinin müminlere bol bol tecelli ettiği bir gecedir.

Sevgili peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) hadisi. şeriflerinde şöyle buyuruyorlar :

"Şaban ayının 15' inci gecesi oldu mu, onu ibadet ve taat’la geçirin, gündüzün de oruç, tutun. Zira A1lah-u Teâla, o gecenin gurup vakti dünya semasına rahmetle tecelli eder ve şöyle buyurur : "Yok mu istiğfar eden, günahlarının bağışlanmasını isteyen onu mağfiret edeyim. Yok mu maddi-ma’nevi hastalığa mübtela olan ona afiyet bahşedeyim. Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu şunu isteyen, bunu isteyen"diyerek ta sabaha kadar devam eder."

Başka bir hadis-i şerif'te ise şöyle buyrulmaktadır:

‘’ Allah-u Azimuşşan Şaban ayının yarısı gecesinde dünya semasına lütufla tecelli edip Beni Kelb kabilesinin koyunlarındaki kılların sayısından daha çok kimsenin günahlarını mağfiret eder.’’ Yani bu gece ’de yapılacak samimi ve şartlarına haiz nasuh bir TEVBE; günahlar ne kadar çok olursa olsun kulun beratına sebep olabilir. Yeterki samimi olarak sağnaksağnak yağan rahmete, mağfirete koşalım…

Kusurlarımızı itiraf ederek rabbimizin sonsuz RAHMETİNE ehil olmaya çalışalım…

Yalnız mühim bir nokta vardır ki, bu kıymetli vakitleri, gaflet içinde geçirenler bu bolluktan, bu karlı ticaretten nasiplerini alamazlar.

 Çeşme durmadan aksa bile bardak kendi kendine dolmayacağı gibi, ilahi feyiz ve bereketler ne kadar bol yağarsa yağsın biz gönlümüzü açmasak, onlardan istifade edemeyiz.

 Yüce peygamberimiz, bu gece de bile tevbe etmeyip günah ve hatalarına devam edenlerin, bilhassa şu kimselerin BERAT Gecesi’nin rahmet sağanağından istifade edemeyeceğini haber vermiştir.

a)Müslümanlara karşı devamlı kin ve düşmanlık taşıyanlar.

b)Ana ve babasına isyan edenler

c)Başkalarına zulüm ve haksızlık edenler.

d)Hayat ve ihtişamlarıyla mağrur olup, kulluğunu unutanlar.

e)İçkiye devam edenler.

f)Faiz ve zinaya ısrarla devam edenler…

 Bu mübarek BERAT KANDİLİ’nin cümlemizin ve alem-i İslamın mağfiretine, iki cihan saadetine, günahlardan, cezadan ve cehennem azabından BERAT etmemize vesile olmasını dilerim.
Etiketler: Berat Kandili, Berat Gecesi


Yazarın (Faruk Arvas) Diğer Yazıları

 • Demek Mi 'racın  en büyük hikmeti Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in (sallahu aleyhi ve sellem) büyüklüğü ve Allah-u Teala katında değeri nispetinde bir mucize ile taltif  edilmesi ve her yerde hazır, mekandan münezzeh olan, Allah-u Teala'nın dünya aleminin dışındaki alemlerde mevcut olan kudret ve azametine delalet eden ayetlerin, harikaların görülmesi ve göstermesidir.     

 • Şu kâinatın yüce yaratıcısı, kâinatı türlü türlü sanat ve zinetlerIe süslendirerek, şuur sahibi mahlûkatını seyir, tenezzüh ve imtihan için ona idhal etmiştir. 

 •  Varlıklar içinde en mümtaz ve en mükerrem bir şekilde yaratılıp, nihayetsiz terakki ve alçalışlara çıkacak ve inecek bir şekilde maddi ve manevi cihazat, duygu ve kabiliyetlerle donatılan insan; yüce yaratıcı tarafından bu dünya misafirhanesine aziz bir misafir olarak gönderilmiştir.

 • Mevlid sözlük manası itibarıyla doğum veya doğuş anlamındadır

 • İnsanı çok şerefli bir misafir olarak bu imtihan dünyasına gönderen Allah (cc), bu aziz misafire asıl görevini ve mutlaka gideceği ebedi vatanını unutturmamak için onu başı boş bırakmamıştır.

 • İslamın sadece Allah ile kul arasındaki bağları kuvvetlendiren, yani sadece ahiret hayatının saadetini hedefleyen bir din değil; aynı zamanda bir dünya nizamı ve dünya hayatının da mutluluğunu hedefleyen bir din olduğunu gösteren en güzel örneklerden birisi de, Ramazan ayında Müslümanlara vacip kılınan sadaka-ı fıtır’dır.

 • Sadaka-ı Fıtır, orucun kabulüne ,ölüm sekeratından ve kabrin azabından kurtuluşa vesiledir. Aynı zamanda sadaka-ı fıtır, yoksulların ihtiyacını gidermeye,bayram gününün neşesinden onların da istifade etmelerine bir yardımdır…

 • İbadetler yapılınca Allah’a yakınlık hasıl olur ve insan onun bir askeri gibi çalışır. Bütün hayatını onun emirlerine göre tanzim eder. 

 • Kainatı nizam içinde yaratan Allah (cc), bu nizamı anlayacak şuur sahibi insanı da yaratarak, yerin ve göklerin kaldırmaktan çekindikleri çok önemli bir vazife ile vazifelendirmek suretiyle bu dünyaya göndermiştir.

 • Ramazan bir bakıma tek tek her müslüman’ın ve grup grup bütün Müslümanların bir ay müddetle yeniden yoğun bir eğitime tabi tutulduğu bir aydır.

 • Varlıklar içinde en mümtaz ve en mükerrem bir şekilde yaratılıp, nihayetsiz terakki ve alçalışlara çıkacak ve inecek bir şekilde maddi ve manevi cihazat, duygu ve kabiliyetlerle donatılan insan; yüce yaratıcı tarafından bu dünya misafirhanesine aziz bir misafir olarak gönderilmiştir.  

 • Şimdi asıl mesele şudur: Allah’ın lutfuyla böyle bir peygamberin şerefli ümmeti olarak, böyle bir MEVLİD KANDİLİ’nde neler yapmalıyız? Nasıl olmalı ve davranmalıyız ki, ‘HAYIRLI ÜMMET’ vasfımızı koruya bilelim?

 • 12 Haziran’ı 13’e bağlayan gece Şaban ayının 15.gecesi olan Mübarek BERAT gecesidir.                              

 • Şimdi asıl mesele şudur: Allahu Teala'nın lütfüyle böyle bir peygamberin şerefli ümmeti olarak, böyle bir KUTLU DOĞUM yıl dönümünde neler yapmalıyız? Nasıl olmalı ve davranmalıyız ki, ‘HAYIRLI ÜMMET’ vasfımızı koruyabilelim? 

 • Bütün güzel sıfatların sahibi olan yüce Allah (cc) şu muhteşem ve muntazam kainatı kendi cemal ve kemalini yansıtan mükemmel bir ayna gibi yaratmıştır. 

 • Mevlit sözlük manası itibarıyla doğum veya doğuş anlamındadır. 

 • Cami ve Ruh Şuuru

  2013-10-10

  Müslüman, şimdiye kadar bir nebze izah etmeye çalıştığımız CAMİ kelimesi’nin ihtiva ettiği bu manaları anladığı, hayata geçirdiği ve hayatını buna göre yönlendirdiği zaman CAMİ RUH VE ŞUURU’na ermiş olacaktır.

 • 1986 yılından bu yana Diyanet İşleri Başkanlığınca her yıl Ekim ayının ilk haftası ‘CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI ‘ olarak kabul edilmiştir.

 • Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerimi okuyup okutmak ve ona göre yaşantımıza yön vermenin önemini ifade eden sevgili Peygamberimizin birkaç Hadis-i Şerifini hatırlatmaya devam edeceğiz.

 • SORU : Ticaret malı nasıl değerlendirilerek zekatı verilecek?

 • İslamın sadece Allah ile kul arasındaki bağları kuvvetlendiren yani sadece ahiret hayatının saadetini hedefleyen bir din değil; aynı zamanda bir dünya nizamı ve dünya hayatının da mutluluğunu hedefleyen bir din olduğunu gösteren en güzel örneklerden birisi de, Ramazan ayında Müslümanlara vacip kılınan sadaka-ı fıtır’dır.

 • SORU) Göze dökülen ilaç orucu bozar mı ?

 • Soru: Ramazan orucuna ne zaman niyetlenilir?

 • 4)- Oruç, zenginleri fakirlere karşı insaf ve merhamete celbeder. Yardımlaşma hissini kamçılar. İnsafsızlık ve merhametsizlik dertlerini nurlandırır, aydınlatır. Hep tok gezen kimseler, oruca başlayınca açların halinden haberdar olmaya başlarlar.

 • Oruç, doğrudan doğruya nefsin firavunluk cephesine darbe vurarak sahibine aczini zaifliğini, fakirliğini ve her nefes Allah’ın vereceği kuvvet ve kudrete ne kadar muhtaç olduğunu gösterir. ‘’Kul’’ olduğunu bildirir.

 • Yüce mevlamızın her emrinde  biz Müslümanlar için pek büyük faydalar ve çok ehemmiyetli menfaatler vardır.