Mirac Mucizesi ve Hikmetleri-1

Tarih: 2016-05-03 | Yazar : Faruk Arvas | Kategori : Genel

     Şu kâinatın yüce yaratıcısı, kâinatı türlü türlü sanat ve zinetlerIe süslendirerek, şuur sahibi mahlûkatını seyir, tenezzüh ve imtihan için ona idhal etmiştir. Akılları hayretlere bırakacak bir şekilde her tarafta, zerreden ta yıldızlara, semavata ve galaksilere kadar eser ve sanatlarını teşhir ederek, kendisini şuur sahiplerine tanıttıran ve sayısız nimetlerle kendisini sevdiren şanı Yüce Allah (celle celaluhu); elbette onlarra isteğinin ne olduğunu bildirmek için Elçiler yani Peygamberler gönderecektir. Evet nasıl Güneş'in ışık vermemesi düşünülemiyorsa, yüce Allah'ın da kendi ilahlığını,büyüklüğünü ve istediklerini bildiren ve yayan peygamberleri göndermemesi düşünülemez.

     Allah'ü Teâlâ, varlıkların en şereflisi olan insanlar içinden, onların en eşref ve en mümtaz olanlarını peygamber olarak seçmiş ve kendilerine, davaları'nın ispatı için de ayrı ayrı mu'cizeler vermiştir. İşte bütün Resullerin seyyidi, bütün enbiyanın imamı, bütün mahlukatın ekmeli, bütün mürşitlerin sultanı olan Yüce Peygamberimiz Hazreti Muhammed (salallahu aleyhi ve sellem) de hiç bir peygambere nasip olmayan Mİ 'RAC mucizesi ile şereflenmiştir.

     Mİ 'RAC NE DEMEKTİR

     Lügat manası itibariyle Mirac yukarı çıkmak, yükselmek, merdiven ve asansör demektir. Istılah yani İslami terim itibari ile de MİRAC :  Peygamberimiz Hazreti Muhammed (sallahu aleyhi ve sellem) efendimizin, Cenab-ı Hakkın huzuruna ruhen, cismen, halen çıkması mucizesidir ki, onun en büyük mucizelerinden birisidir. Mİ’RAC: Kainat Kitabının bütün sayfalarını görüp ve göstermek için sonsuz kudret sahibi ve her şeyin dizginini elinde bulunduran Kainat Sultanı Yüce Allah'ın, en büyük peygamberi olan Hazreti Muhammed’in peygamberliğini ispat ve Onu yüceltmek için, sonsuz kudretiyle onu,bütün kainatın fevkine çıkarması, yedi semavatı gezdirmesi, oralardaki harika âlemleri ona göstermesi ve kainatın yaratıcısı ünvanı cihetiyle yüce peygamberi ile umumi, külli ve ulvi bir sohbetidir.

     Mİ'RAC'IN HİKMETLERİ

     Bütün Kainatı yaratan ve koyduğu kanunlarla umum kainatı muntazam bir ordu gibi idare eden kudreti ve ilmi her şeyi kuşatmış Yüce Allah (celle celaluhu), tabiat aleminde kendisinin koyduğu kanunların faaliyetlerini bu gecenin mübarek bir anında durduruyor, zaman ve mekan gibi mesafe ölçülerini kaldırıyor.Böylece kendi mutlak kudretiyle bu büyük Mi 'rac mucizesini gerçekleştiriyor. Şanı yüce büyük yaratıcı sema tabakasında gösterdiği Rububiyet eserlerini birer birer en mümtaz kulu olan Hazreti Muhammed'e (salallahu aleyhi ve sellem) göstermek için, ayrıca O zatı bütün İlahi tecellilere mazhar, bütün kainat tabakalarına NAZIR ve kendi istek, emir ve yasaklarının DELLAL’ı, tercümanı yapmak için; yeri, göğü, bütün mahlukatı hatta Cennet ve içindekileri dahi yüzü suyu hürmetine yarattığı Sevgili Peygamberini mahiyeti bizce bilinemeyen Burak'a ve Refref’e bindirip, şimşek gibi semavatı seyrettirdi... Ay gibi O'nu menzilden menzile, daireden daireye gezdirerek O'na rububiyetini,büyüklüğünü seyrettirdi.O'na dairelerin semavatında makamları bulunan ve kardeşleri olan enbiyayı birer birer göstererek,O'nu ta Kab-ı kavseyn makamına çıkarmış, kelamına ve ru'ye­tine mazhar kılmıştır.
Etiketler: Mirac Kandili, Mirac mucizesi


Yazarın (Faruk Arvas) Diğer Yazıları

 • Demek Mi 'racın  en büyük hikmeti Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in (sallahu aleyhi ve sellem) büyüklüğü ve Allah-u Teala katında değeri nispetinde bir mucize ile taltif  edilmesi ve her yerde hazır, mekandan münezzeh olan, Allah-u Teala'nın dünya aleminin dışındaki alemlerde mevcut olan kudret ve azametine delalet eden ayetlerin, harikaların görülmesi ve göstermesidir.     

 • Şu kâinatın yüce yaratıcısı, kâinatı türlü türlü sanat ve zinetlerIe süslendirerek, şuur sahibi mahlûkatını seyir, tenezzüh ve imtihan için ona idhal etmiştir. 

 •  Varlıklar içinde en mümtaz ve en mükerrem bir şekilde yaratılıp, nihayetsiz terakki ve alçalışlara çıkacak ve inecek bir şekilde maddi ve manevi cihazat, duygu ve kabiliyetlerle donatılan insan; yüce yaratıcı tarafından bu dünya misafirhanesine aziz bir misafir olarak gönderilmiştir.

 • Mevlid sözlük manası itibarıyla doğum veya doğuş anlamındadır

 • İnsanı çok şerefli bir misafir olarak bu imtihan dünyasına gönderen Allah (cc), bu aziz misafire asıl görevini ve mutlaka gideceği ebedi vatanını unutturmamak için onu başı boş bırakmamıştır.

 • İslamın sadece Allah ile kul arasındaki bağları kuvvetlendiren, yani sadece ahiret hayatının saadetini hedefleyen bir din değil; aynı zamanda bir dünya nizamı ve dünya hayatının da mutluluğunu hedefleyen bir din olduğunu gösteren en güzel örneklerden birisi de, Ramazan ayında Müslümanlara vacip kılınan sadaka-ı fıtır’dır.

 • Sadaka-ı Fıtır, orucun kabulüne ,ölüm sekeratından ve kabrin azabından kurtuluşa vesiledir. Aynı zamanda sadaka-ı fıtır, yoksulların ihtiyacını gidermeye,bayram gününün neşesinden onların da istifade etmelerine bir yardımdır…

 • İbadetler yapılınca Allah’a yakınlık hasıl olur ve insan onun bir askeri gibi çalışır. Bütün hayatını onun emirlerine göre tanzim eder. 

 • Kainatı nizam içinde yaratan Allah (cc), bu nizamı anlayacak şuur sahibi insanı da yaratarak, yerin ve göklerin kaldırmaktan çekindikleri çok önemli bir vazife ile vazifelendirmek suretiyle bu dünyaya göndermiştir.

 • Ramazan bir bakıma tek tek her müslüman’ın ve grup grup bütün Müslümanların bir ay müddetle yeniden yoğun bir eğitime tabi tutulduğu bir aydır.

 • Varlıklar içinde en mümtaz ve en mükerrem bir şekilde yaratılıp, nihayetsiz terakki ve alçalışlara çıkacak ve inecek bir şekilde maddi ve manevi cihazat, duygu ve kabiliyetlerle donatılan insan; yüce yaratıcı tarafından bu dünya misafirhanesine aziz bir misafir olarak gönderilmiştir.  

 • Şimdi asıl mesele şudur: Allah’ın lutfuyla böyle bir peygamberin şerefli ümmeti olarak, böyle bir MEVLİD KANDİLİ’nde neler yapmalıyız? Nasıl olmalı ve davranmalıyız ki, ‘HAYIRLI ÜMMET’ vasfımızı koruya bilelim?

 • 12 Haziran’ı 13’e bağlayan gece Şaban ayının 15.gecesi olan Mübarek BERAT gecesidir.                              

 • Şimdi asıl mesele şudur: Allahu Teala'nın lütfüyle böyle bir peygamberin şerefli ümmeti olarak, böyle bir KUTLU DOĞUM yıl dönümünde neler yapmalıyız? Nasıl olmalı ve davranmalıyız ki, ‘HAYIRLI ÜMMET’ vasfımızı koruyabilelim? 

 • Bütün güzel sıfatların sahibi olan yüce Allah (cc) şu muhteşem ve muntazam kainatı kendi cemal ve kemalini yansıtan mükemmel bir ayna gibi yaratmıştır. 

 • Mevlit sözlük manası itibarıyla doğum veya doğuş anlamındadır. 

 • Cami ve Ruh Şuuru

  2013-10-10

  Müslüman, şimdiye kadar bir nebze izah etmeye çalıştığımız CAMİ kelimesi’nin ihtiva ettiği bu manaları anladığı, hayata geçirdiği ve hayatını buna göre yönlendirdiği zaman CAMİ RUH VE ŞUURU’na ermiş olacaktır.

 • 1986 yılından bu yana Diyanet İşleri Başkanlığınca her yıl Ekim ayının ilk haftası ‘CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI ‘ olarak kabul edilmiştir.

 • Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerimi okuyup okutmak ve ona göre yaşantımıza yön vermenin önemini ifade eden sevgili Peygamberimizin birkaç Hadis-i Şerifini hatırlatmaya devam edeceğiz.

 • SORU : Ticaret malı nasıl değerlendirilerek zekatı verilecek?

 • İslamın sadece Allah ile kul arasındaki bağları kuvvetlendiren yani sadece ahiret hayatının saadetini hedefleyen bir din değil; aynı zamanda bir dünya nizamı ve dünya hayatının da mutluluğunu hedefleyen bir din olduğunu gösteren en güzel örneklerden birisi de, Ramazan ayında Müslümanlara vacip kılınan sadaka-ı fıtır’dır.

 • SORU) Göze dökülen ilaç orucu bozar mı ?

 • Soru: Ramazan orucuna ne zaman niyetlenilir?

 • 4)- Oruç, zenginleri fakirlere karşı insaf ve merhamete celbeder. Yardımlaşma hissini kamçılar. İnsafsızlık ve merhametsizlik dertlerini nurlandırır, aydınlatır. Hep tok gezen kimseler, oruca başlayınca açların halinden haberdar olmaya başlarlar.

 • Oruç, doğrudan doğruya nefsin firavunluk cephesine darbe vurarak sahibine aczini zaifliğini, fakirliğini ve her nefes Allah’ın vereceği kuvvet ve kudrete ne kadar muhtaç olduğunu gösterir. ‘’Kul’’ olduğunu bildirir.

 • Yüce mevlamızın her emrinde  biz Müslümanlar için pek büyük faydalar ve çok ehemmiyetli menfaatler vardır.