Mirac Mucizesi ve Hikmetleri-2

Tarih: 2016-05-04 | Yazar : Faruk Arvas | Kategori : Genel

     Demek Mi'racın  en büyük hikmeti peygamberimiz Hazreti Muhammed’in (salallahu aleyhi ve sellem)büyüklüğü ve Allah –u Teala katında değeri nispetinde bir mucize ile taltif  edilmesi ve her yerde hazır, mekandan münezzeh olan, Allah-u Talanın  dünya aleminin dışındaki alemlerde mevcut olan kudret ve azametine delalet eden ayetlerin, harikaların görülmesi ve göstermesidir. Mirac’ın hikmet ve hakikatını bir misal ile açıklamaya çalışalım.

     Nasıl ki ilim, kemal ve marifet sahibi büyük bir zat her sayfasında yüz kitap kadar hakikatler, her satırında yüz sayfa kadar latif manalar, herbir kelimesinde yüz satır kadar ince nükteler, her harfinde yüz kelime kadar manalar bulunan harika bir kitap yazsa. Elbette böyle bitmez bir hazineyi kapalı bırakıp abes etmez.Her halde O kitabı bazılarına ders verecektir. Ta o kıymettar kitap manasız kalıp, beyhude olmasın, O kitabın gizli güzellikleri ortaya çıksın ve manevi güzelliği görünsün. Böyle harika bir kitabın anlaşılması için o kitabın müellifi, o acip kitabın bütün manalarını ve hakikatlerini anlayacak ve ders verecek birisini,en birinci sayfadan ta sonuna kadar üstünde ders vere vere geçirecektir.

     Aynen öyle de: sonsuz ilim ve hikmet sahibi yüce Allah (celle celaluhu) ilmini, sanatını, hikmetini ve rububiyetini göstermek için, sadece bir sayfası dünya olan şu koca kainatı çok hikmetli ve manidar bir büyük kitap tarzında yazmıştır.

     Bu kitabı yazan elbette onu bildirecektir. Hem o kitabın tümünü, en külli şuurlu, en mümtaz kabiliyetli bir ferde ders verecektir. Bütün o sayfaları ona gösterip, okutacaktır. İşte bu hikmet içindir ki, Allah (celle celaluhu) Habibini (salallahu aleyhi ve sellem) kainat kitabının birinci sayfası olan dünyadan tut, diğer sayfaları hükmündeki semavat aleminde, cennet aleminde ve Allah'ın bildiği diğer manevi alemlerde gezdirmiş, o sayfaları ona göstermiş, ve ona okutmuştur.. O da okuduğu_ve gördüğünü insanlara bildirmek suretiyle, o mümtaz kitabın anlaşılmasını sağlamıştır...

     Mi'rac mucizesinin Mekke'den Mescid-i Aksaya kadar olan bölümünü beyan eden "Kulu Muhammed' i bir gece Mescid-i Haram'dan , kendisine kudret ve azametimize delalet eden ayetlerimizden bazısını göstermek için, çevresini mübarek kıldığımız Mescid'i Aksaya götüren Allah'ın şanı yücedir. Doğrusu O,işitir ve görür" (İsra Suresi ayet 1 ) ayeti kerimesi ile Mescid-i Aksadan semavata olan Mirac sefahatini anlatan Necm Suresinin 6-18 ayetleri bu hikmeti beyan etmektedir.

           Mİ'RAC MUCİZESİNİ İLİM TEYİD EDİYOR

     Astronomi ilmi ile sabittir ki, Dünya gibi ekvator çapı 12.156.176 km ve yüzeyi 510.101.000 km2 olan ağır bir cisim, Güneş çevresindeki hareketiyle saatte 107.219 km hızla dönmektedir Başka bir deyişle 25 bin senelik mesafeyi bir senede almaktadır. Acaba şu muntazam hareketi ona yaptıran ve bir sapan taşı gibi onu döndüren bir kudretli zat; bir insanı arşa getiremez mi?

     "GÜNEŞİN ÇEKİMİ" denilen bir ilahi kanun ile Mevlevi gibi etrafında pek ağır olan Dünyanın cismini gezdiren bir hikmet; Rahman'ın rahmet cazibesi ve EZELI GUNEŞ Olan Allah'ın muhabbeti ile Hazreti.Muhammed (salallahu aleyhi ve sellem) gibi latif bir cisme sahip bir insanı, berk gibi göklere ve arşa çıkaramaz mı? Elbette çıkarabilir ve çıkarmıştır... 

     Ayrıca Mü’minlerin bir nevi Miracı olan bu gecenin hediyesi olarak biz Ümmet-i Muhammede bahşedilen NAMAZ’ı emredildiği şekilde kılmamız gerektiğini ifade ediyor, mübarek Mirac kandilinin cümlemizin ve tüm İslam aleminin fert ve toplum olarak maddi ve manevi sahada yükselmemize, ilerlememize vesile olmasını temenni eder, bu gecenin kahramanını yüce peygamberimiz Hazreti Muhammed’e (sallahu aleyhi ve sellem) gerçek ümmet olarak, onu her hususta örnek alan, onu seven, onun davasını anlayıp yaşayan ve yaşatan olmamızı dilerim.
Etiketler:


Yazarın (Faruk Arvas) Diğer Yazıları

 • Demek Mi 'racın  en büyük hikmeti Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in (sallahu aleyhi ve sellem) büyüklüğü ve Allah-u Teala katında değeri nispetinde bir mucize ile taltif  edilmesi ve her yerde hazır, mekandan münezzeh olan, Allah-u Teala'nın dünya aleminin dışındaki alemlerde mevcut olan kudret ve azametine delalet eden ayetlerin, harikaların görülmesi ve göstermesidir.     

 • Şu kâinatın yüce yaratıcısı, kâinatı türlü türlü sanat ve zinetlerIe süslendirerek, şuur sahibi mahlûkatını seyir, tenezzüh ve imtihan için ona idhal etmiştir. 

 •  Varlıklar içinde en mümtaz ve en mükerrem bir şekilde yaratılıp, nihayetsiz terakki ve alçalışlara çıkacak ve inecek bir şekilde maddi ve manevi cihazat, duygu ve kabiliyetlerle donatılan insan; yüce yaratıcı tarafından bu dünya misafirhanesine aziz bir misafir olarak gönderilmiştir.

 • Mevlid sözlük manası itibarıyla doğum veya doğuş anlamındadır

 • İnsanı çok şerefli bir misafir olarak bu imtihan dünyasına gönderen Allah (cc), bu aziz misafire asıl görevini ve mutlaka gideceği ebedi vatanını unutturmamak için onu başı boş bırakmamıştır.

 • İslamın sadece Allah ile kul arasındaki bağları kuvvetlendiren, yani sadece ahiret hayatının saadetini hedefleyen bir din değil; aynı zamanda bir dünya nizamı ve dünya hayatının da mutluluğunu hedefleyen bir din olduğunu gösteren en güzel örneklerden birisi de, Ramazan ayında Müslümanlara vacip kılınan sadaka-ı fıtır’dır.

 • Sadaka-ı Fıtır, orucun kabulüne ,ölüm sekeratından ve kabrin azabından kurtuluşa vesiledir. Aynı zamanda sadaka-ı fıtır, yoksulların ihtiyacını gidermeye,bayram gününün neşesinden onların da istifade etmelerine bir yardımdır…

 • İbadetler yapılınca Allah’a yakınlık hasıl olur ve insan onun bir askeri gibi çalışır. Bütün hayatını onun emirlerine göre tanzim eder. 

 • Kainatı nizam içinde yaratan Allah (cc), bu nizamı anlayacak şuur sahibi insanı da yaratarak, yerin ve göklerin kaldırmaktan çekindikleri çok önemli bir vazife ile vazifelendirmek suretiyle bu dünyaya göndermiştir.

 • Ramazan bir bakıma tek tek her müslüman’ın ve grup grup bütün Müslümanların bir ay müddetle yeniden yoğun bir eğitime tabi tutulduğu bir aydır.

 • Varlıklar içinde en mümtaz ve en mükerrem bir şekilde yaratılıp, nihayetsiz terakki ve alçalışlara çıkacak ve inecek bir şekilde maddi ve manevi cihazat, duygu ve kabiliyetlerle donatılan insan; yüce yaratıcı tarafından bu dünya misafirhanesine aziz bir misafir olarak gönderilmiştir.  

 • Şimdi asıl mesele şudur: Allah’ın lutfuyla böyle bir peygamberin şerefli ümmeti olarak, böyle bir MEVLİD KANDİLİ’nde neler yapmalıyız? Nasıl olmalı ve davranmalıyız ki, ‘HAYIRLI ÜMMET’ vasfımızı koruya bilelim?

 • 12 Haziran’ı 13’e bağlayan gece Şaban ayının 15.gecesi olan Mübarek BERAT gecesidir.                              

 • Şimdi asıl mesele şudur: Allahu Teala'nın lütfüyle böyle bir peygamberin şerefli ümmeti olarak, böyle bir KUTLU DOĞUM yıl dönümünde neler yapmalıyız? Nasıl olmalı ve davranmalıyız ki, ‘HAYIRLI ÜMMET’ vasfımızı koruyabilelim? 

 • Bütün güzel sıfatların sahibi olan yüce Allah (cc) şu muhteşem ve muntazam kainatı kendi cemal ve kemalini yansıtan mükemmel bir ayna gibi yaratmıştır. 

 • Mevlit sözlük manası itibarıyla doğum veya doğuş anlamındadır. 

 • Cami ve Ruh Şuuru

  2013-10-10

  Müslüman, şimdiye kadar bir nebze izah etmeye çalıştığımız CAMİ kelimesi’nin ihtiva ettiği bu manaları anladığı, hayata geçirdiği ve hayatını buna göre yönlendirdiği zaman CAMİ RUH VE ŞUURU’na ermiş olacaktır.

 • 1986 yılından bu yana Diyanet İşleri Başkanlığınca her yıl Ekim ayının ilk haftası ‘CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI ‘ olarak kabul edilmiştir.

 • Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerimi okuyup okutmak ve ona göre yaşantımıza yön vermenin önemini ifade eden sevgili Peygamberimizin birkaç Hadis-i Şerifini hatırlatmaya devam edeceğiz.

 • SORU : Ticaret malı nasıl değerlendirilerek zekatı verilecek?

 • İslamın sadece Allah ile kul arasındaki bağları kuvvetlendiren yani sadece ahiret hayatının saadetini hedefleyen bir din değil; aynı zamanda bir dünya nizamı ve dünya hayatının da mutluluğunu hedefleyen bir din olduğunu gösteren en güzel örneklerden birisi de, Ramazan ayında Müslümanlara vacip kılınan sadaka-ı fıtır’dır.

 • SORU) Göze dökülen ilaç orucu bozar mı ?

 • Soru: Ramazan orucuna ne zaman niyetlenilir?

 • 4)- Oruç, zenginleri fakirlere karşı insaf ve merhamete celbeder. Yardımlaşma hissini kamçılar. İnsafsızlık ve merhametsizlik dertlerini nurlandırır, aydınlatır. Hep tok gezen kimseler, oruca başlayınca açların halinden haberdar olmaya başlarlar.

 • Oruç, doğrudan doğruya nefsin firavunluk cephesine darbe vurarak sahibine aczini zaifliğini, fakirliğini ve her nefes Allah’ın vereceği kuvvet ve kudrete ne kadar muhtaç olduğunu gösterir. ‘’Kul’’ olduğunu bildirir.

 • Yüce mevlamızın her emrinde  biz Müslümanlar için pek büyük faydalar ve çok ehemmiyetli menfaatler vardır.