Oruç İnsanın Yaradanına Karşı İtaatini Arttırmalıdır-1

Tarih: 2015-06-25 | Yazar : Faruk Arvas | Kategori : Genel

Kainatı nizam içinde yaratan Allah (cc), bu nizamı anlayacak şuur sahibi insanı da yaratarak, yerin ve göklerin kaldırmaktan çekindikleri çok önemli bir vazife ile vazifelendirmek suretiyle bu dünyaya göndermiştir.

O vazife de; eserleri ve harika sanatları ile kendisini sevdirmek, bildirmek ve tanıttırmak isteyen yüce yaratıcıyı bilmek, tanımak ve ona itaattır… Ona tam teslim olmak, onun insanlığın saadeti için tesis ettiği hükümleri benimseyip, hayatına tatbik etmektir… Tam ve noksansız bir kulluktur…

İnsanoğlunun yaradılışının maksadı olan bu ulvi görev Kur’an-ı Kerim’de şöyle ifade edilmektedir.

< <Ben insanları ve cinleri ancak (beni tanıyıp) bana ibadet etsinler diye yarattım.>>(Zariat suresi Ayet 56)

Mahlûkatın en şereflisi olan insan’ın vazifesini, Yüce Allah başka bir ayeti kerimede şöyle açıklamıştır:

<<Verdikleri ile denemek için sizi yeryüzünün halifeleri kılan ve kiminizi Kiminizden derecelerle üstün kılan odur.> >(En’am süresi Ayet 165) Yani insanoğlu Allah’ın yeryüzündeki yetkili idarecisi ve askeridir.

İnsan’ın yeryüzünün halifesi olmak gibi bir önemli vazifeyi yerine getirmesi için üstün meziyet sahibi olması gerekiyor. Onu bu vazifeyi yapmaktan alıkoyan engelleri bertaraf etmesi gerekir. İşte bundan dolayı Yüce yaratıcı İnsan’ı mükellef kıldığı bu vazifeye hazırlamak için onu talim ve terbiyeden geçirmeyi dilemiştir.Oruç, aslında insanoğlunun yaradana karşı tam itaat ve teslimiyetini hazırlamak için Allah’ın emrettiği talim ve terbiye nizamının önemli bir parçasıdır. Aynı zamanda beş vakit namaz, Cuma ve bayram namazları ve hac gibi ibadetler insanoğlunu, yeryüzünde Allah’ın halifelik vazifesini sorumluluğunu taşımaya hazırlar. Tıpkı harbe hazırlanan bir ordunun çetin bir eğitimden geçmesi gibi…

Dolayısıyla bir kimse sadece beş vakit namaz, Ramazan orucu, zengin ise zekât ve Hac ibadetlerini ifa etmekle Allah (cc)’a karşı kulluk vazifesini tam olarak yerine getirmiş olduğunu zan ederse o kişi, ilahi kitap Kur’an-ı Kerimin ruhunu tam olarak anlamamış demektir.Şurası kesinlikle bilinmeli ki başta oruç olmak üzere bütün bu İslami ibadetler, insanoğlu’nu Allah’a kulluk için alıştırmak ve onun bu şuurunu pekiştirmek içindir ki, insanoğlu bu dünyada Allah’ın halifelik vazifesini hakkıyla yerine getirebilsin..
Etiketler: Ramazan orucu, imsak,sahur, Siirt Müftüsü, Arvas, Arvasi


Yazarın (Faruk Arvas) Diğer Yazıları

 • Demek Mi 'racın  en büyük hikmeti Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in (sallahu aleyhi ve sellem) büyüklüğü ve Allah-u Teala katında değeri nispetinde bir mucize ile taltif  edilmesi ve her yerde hazır, mekandan münezzeh olan, Allah-u Teala'nın dünya aleminin dışındaki alemlerde mevcut olan kudret ve azametine delalet eden ayetlerin, harikaların görülmesi ve göstermesidir.     

 • Şu kâinatın yüce yaratıcısı, kâinatı türlü türlü sanat ve zinetlerIe süslendirerek, şuur sahibi mahlûkatını seyir, tenezzüh ve imtihan için ona idhal etmiştir. 

 •  Varlıklar içinde en mümtaz ve en mükerrem bir şekilde yaratılıp, nihayetsiz terakki ve alçalışlara çıkacak ve inecek bir şekilde maddi ve manevi cihazat, duygu ve kabiliyetlerle donatılan insan; yüce yaratıcı tarafından bu dünya misafirhanesine aziz bir misafir olarak gönderilmiştir.

 • Mevlid sözlük manası itibarıyla doğum veya doğuş anlamındadır

 • İnsanı çok şerefli bir misafir olarak bu imtihan dünyasına gönderen Allah (cc), bu aziz misafire asıl görevini ve mutlaka gideceği ebedi vatanını unutturmamak için onu başı boş bırakmamıştır.

 • İslamın sadece Allah ile kul arasındaki bağları kuvvetlendiren, yani sadece ahiret hayatının saadetini hedefleyen bir din değil; aynı zamanda bir dünya nizamı ve dünya hayatının da mutluluğunu hedefleyen bir din olduğunu gösteren en güzel örneklerden birisi de, Ramazan ayında Müslümanlara vacip kılınan sadaka-ı fıtır’dır.

 • Sadaka-ı Fıtır, orucun kabulüne ,ölüm sekeratından ve kabrin azabından kurtuluşa vesiledir. Aynı zamanda sadaka-ı fıtır, yoksulların ihtiyacını gidermeye,bayram gününün neşesinden onların da istifade etmelerine bir yardımdır…

 • İbadetler yapılınca Allah’a yakınlık hasıl olur ve insan onun bir askeri gibi çalışır. Bütün hayatını onun emirlerine göre tanzim eder. 

 • Kainatı nizam içinde yaratan Allah (cc), bu nizamı anlayacak şuur sahibi insanı da yaratarak, yerin ve göklerin kaldırmaktan çekindikleri çok önemli bir vazife ile vazifelendirmek suretiyle bu dünyaya göndermiştir.

 • Ramazan bir bakıma tek tek her müslüman’ın ve grup grup bütün Müslümanların bir ay müddetle yeniden yoğun bir eğitime tabi tutulduğu bir aydır.

 • Varlıklar içinde en mümtaz ve en mükerrem bir şekilde yaratılıp, nihayetsiz terakki ve alçalışlara çıkacak ve inecek bir şekilde maddi ve manevi cihazat, duygu ve kabiliyetlerle donatılan insan; yüce yaratıcı tarafından bu dünya misafirhanesine aziz bir misafir olarak gönderilmiştir.  

 • Şimdi asıl mesele şudur: Allah’ın lutfuyla böyle bir peygamberin şerefli ümmeti olarak, böyle bir MEVLİD KANDİLİ’nde neler yapmalıyız? Nasıl olmalı ve davranmalıyız ki, ‘HAYIRLI ÜMMET’ vasfımızı koruya bilelim?

 • 12 Haziran’ı 13’e bağlayan gece Şaban ayının 15.gecesi olan Mübarek BERAT gecesidir.                              

 • Şimdi asıl mesele şudur: Allahu Teala'nın lütfüyle böyle bir peygamberin şerefli ümmeti olarak, böyle bir KUTLU DOĞUM yıl dönümünde neler yapmalıyız? Nasıl olmalı ve davranmalıyız ki, ‘HAYIRLI ÜMMET’ vasfımızı koruyabilelim? 

 • Bütün güzel sıfatların sahibi olan yüce Allah (cc) şu muhteşem ve muntazam kainatı kendi cemal ve kemalini yansıtan mükemmel bir ayna gibi yaratmıştır. 

 • Mevlit sözlük manası itibarıyla doğum veya doğuş anlamındadır. 

 • Cami ve Ruh Şuuru

  2013-10-10

  Müslüman, şimdiye kadar bir nebze izah etmeye çalıştığımız CAMİ kelimesi’nin ihtiva ettiği bu manaları anladığı, hayata geçirdiği ve hayatını buna göre yönlendirdiği zaman CAMİ RUH VE ŞUURU’na ermiş olacaktır.

 • 1986 yılından bu yana Diyanet İşleri Başkanlığınca her yıl Ekim ayının ilk haftası ‘CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI ‘ olarak kabul edilmiştir.

 • Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerimi okuyup okutmak ve ona göre yaşantımıza yön vermenin önemini ifade eden sevgili Peygamberimizin birkaç Hadis-i Şerifini hatırlatmaya devam edeceğiz.

 • SORU : Ticaret malı nasıl değerlendirilerek zekatı verilecek?

 • İslamın sadece Allah ile kul arasındaki bağları kuvvetlendiren yani sadece ahiret hayatının saadetini hedefleyen bir din değil; aynı zamanda bir dünya nizamı ve dünya hayatının da mutluluğunu hedefleyen bir din olduğunu gösteren en güzel örneklerden birisi de, Ramazan ayında Müslümanlara vacip kılınan sadaka-ı fıtır’dır.

 • SORU) Göze dökülen ilaç orucu bozar mı ?

 • Soru: Ramazan orucuna ne zaman niyetlenilir?

 • 4)- Oruç, zenginleri fakirlere karşı insaf ve merhamete celbeder. Yardımlaşma hissini kamçılar. İnsafsızlık ve merhametsizlik dertlerini nurlandırır, aydınlatır. Hep tok gezen kimseler, oruca başlayınca açların halinden haberdar olmaya başlarlar.

 • Oruç, doğrudan doğruya nefsin firavunluk cephesine darbe vurarak sahibine aczini zaifliğini, fakirliğini ve her nefes Allah’ın vereceği kuvvet ve kudrete ne kadar muhtaç olduğunu gösterir. ‘’Kul’’ olduğunu bildirir.

 • Yüce mevlamızın her emrinde  biz Müslümanlar için pek büyük faydalar ve çok ehemmiyetli menfaatler vardır.