Kur’an-ı Kerimi Okumak, Okutmak Ve Ona Göre Yaşamanın Önemi

Tarih: 2013-08-06 | Yazar : Faruk Arvas | Kategori : Genel

Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerimi okuyup okutmak ve ona göre yaşantımıza yön vermenin önemini ifade eden sevgili Peygamberimizin birkaç Hadis-i Şerifini hatırlatmaya devam edeceğiz.

1)‘‘Kur’an okuyan mümin; kokusu hoş ve tadı güzel PORTAKAL gibidir. Kur’an okumayan mümin de; tadı güzel olup, kokusu olmayan kuru hurma gibidir. Kur’an okuyan münafık; kokusu güzel ve tadı acı olan reyhane bitkisi gibidir. Kur’an okumayan münafık ise; kokusu olmayan ve tadı acı olan Ebu Cehil karpuzu gibidir..’’

2)Enes(r.a) derki; Resulullah (sav):

-‘‘ Allah’ın insanlardan dostları vardır’’ buyurdu.

Ashap!

- ‘’ Onlar kimdir ? ya Resülallah’’ dediler.

- ‘’Kur’an ehli olanlar, Allah’ın dostlarıdır ve seçkin kullarıdır.’’ Buyurdu.

3)Ebu Hureyre (ra)’dan :Hz. Peygamber (SAV) ;

‘’Herhangi bir topluluk Allah’ın evlerinin birinde toplanır, Kur’an-ı Kerimi okurlar ve aralarında müzakere ederlerse mutlaka, üzerelerine kalp huzuru, gönül ferahlığı iner, Allah’ın rahmeti kendilerini kaplar, melekler kendilerini kuşatır ve Allah da onları kendi katındakiler içerisinde anar.’’ Buyurdu.

4) ‘’İçinde, hafızasında Kur’andan bir şey olmayan, yıkılmış bir ev gibidir.’’

5) ‘’Allah (cc) bu Kur’anla amel eden kavimleri yükseltir ve onun izinden gitmeyenleri de alçaltır.’’

6)’’Kim Allah’ın kitabından bir harf okursa, ona bu sebeple bir hasene verilir. Hasenenin karşılığı ise on mislidir. Size Elif-Lam-Mim bir harftir. Demiyorum, fakat elif bir harftir, Lam bir harftir ve mimde bir harftir.’’

7)’’İki kimseye gıpta edilir: Birisi Allah’ın kendisine Kur’an verdiği kimsedir ki, gece gündüz onunla meşgul olur.Diğeri de Allah’ın kendisine mal verdiği, kimse olup, gece gündüz onu hayır ve helal işlerde sarf eder.’’

8)’’ Kim Kur’an-ı Kerimi okuyup ezberler, onu helal kıldığını helal eder ve haram kıldığını haram sayarsa, o sebeple Allah onu Cennete koyar ve hepside cehennemlik olan yakınlarından on kişiye şefaat yetkisi verir.’’

Bu yazımı Kur’an ayetleri ve Sevgili Peygamberimizin hadisi şerifleri ışığı altında söylenmiş olan bir vecizeyle bitirmek istiyorum.

‘’Ey alem’i İslam, uyan Kur’ana sarıl, İslamiyete maddi ve manevi bütün varlığınla müteveccih ol(yönel). Lisanın Kur’anın ayetlerini okurken, hal, ahlak ve tavırlarınla(davranışlarınla) da onun manasını neşret. O zaman sen Dünyanın efendisi, alemin reisi ve insanlığın vasıta-ı saadeti (saadetine sebep) olursun…’'
Etiketler: Ramazan, Kuran-ı Kerim, Faruk Arvas


Yazarın (Faruk Arvas) Diğer Yazıları

 • Demek Mi 'racın  en büyük hikmeti Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in (sallahu aleyhi ve sellem) büyüklüğü ve Allah-u Teala katında değeri nispetinde bir mucize ile taltif  edilmesi ve her yerde hazır, mekandan münezzeh olan, Allah-u Teala'nın dünya aleminin dışındaki alemlerde mevcut olan kudret ve azametine delalet eden ayetlerin, harikaların görülmesi ve göstermesidir.     

 • Şu kâinatın yüce yaratıcısı, kâinatı türlü türlü sanat ve zinetlerIe süslendirerek, şuur sahibi mahlûkatını seyir, tenezzüh ve imtihan için ona idhal etmiştir. 

 •  Varlıklar içinde en mümtaz ve en mükerrem bir şekilde yaratılıp, nihayetsiz terakki ve alçalışlara çıkacak ve inecek bir şekilde maddi ve manevi cihazat, duygu ve kabiliyetlerle donatılan insan; yüce yaratıcı tarafından bu dünya misafirhanesine aziz bir misafir olarak gönderilmiştir.

 • Mevlid sözlük manası itibarıyla doğum veya doğuş anlamındadır

 • İnsanı çok şerefli bir misafir olarak bu imtihan dünyasına gönderen Allah (cc), bu aziz misafire asıl görevini ve mutlaka gideceği ebedi vatanını unutturmamak için onu başı boş bırakmamıştır.

 • İslamın sadece Allah ile kul arasındaki bağları kuvvetlendiren, yani sadece ahiret hayatının saadetini hedefleyen bir din değil; aynı zamanda bir dünya nizamı ve dünya hayatının da mutluluğunu hedefleyen bir din olduğunu gösteren en güzel örneklerden birisi de, Ramazan ayında Müslümanlara vacip kılınan sadaka-ı fıtır’dır.

 • Sadaka-ı Fıtır, orucun kabulüne ,ölüm sekeratından ve kabrin azabından kurtuluşa vesiledir. Aynı zamanda sadaka-ı fıtır, yoksulların ihtiyacını gidermeye,bayram gününün neşesinden onların da istifade etmelerine bir yardımdır…

 • İbadetler yapılınca Allah’a yakınlık hasıl olur ve insan onun bir askeri gibi çalışır. Bütün hayatını onun emirlerine göre tanzim eder. 

 • Kainatı nizam içinde yaratan Allah (cc), bu nizamı anlayacak şuur sahibi insanı da yaratarak, yerin ve göklerin kaldırmaktan çekindikleri çok önemli bir vazife ile vazifelendirmek suretiyle bu dünyaya göndermiştir.

 • Ramazan bir bakıma tek tek her müslüman’ın ve grup grup bütün Müslümanların bir ay müddetle yeniden yoğun bir eğitime tabi tutulduğu bir aydır.

 • Varlıklar içinde en mümtaz ve en mükerrem bir şekilde yaratılıp, nihayetsiz terakki ve alçalışlara çıkacak ve inecek bir şekilde maddi ve manevi cihazat, duygu ve kabiliyetlerle donatılan insan; yüce yaratıcı tarafından bu dünya misafirhanesine aziz bir misafir olarak gönderilmiştir.  

 • Şimdi asıl mesele şudur: Allah’ın lutfuyla böyle bir peygamberin şerefli ümmeti olarak, böyle bir MEVLİD KANDİLİ’nde neler yapmalıyız? Nasıl olmalı ve davranmalıyız ki, ‘HAYIRLI ÜMMET’ vasfımızı koruya bilelim?

 • 12 Haziran’ı 13’e bağlayan gece Şaban ayının 15.gecesi olan Mübarek BERAT gecesidir.                              

 • Şimdi asıl mesele şudur: Allahu Teala'nın lütfüyle böyle bir peygamberin şerefli ümmeti olarak, böyle bir KUTLU DOĞUM yıl dönümünde neler yapmalıyız? Nasıl olmalı ve davranmalıyız ki, ‘HAYIRLI ÜMMET’ vasfımızı koruyabilelim? 

 • Bütün güzel sıfatların sahibi olan yüce Allah (cc) şu muhteşem ve muntazam kainatı kendi cemal ve kemalini yansıtan mükemmel bir ayna gibi yaratmıştır. 

 • Mevlit sözlük manası itibarıyla doğum veya doğuş anlamındadır. 

 • Cami ve Ruh Şuuru

  2013-10-10

  Müslüman, şimdiye kadar bir nebze izah etmeye çalıştığımız CAMİ kelimesi’nin ihtiva ettiği bu manaları anladığı, hayata geçirdiği ve hayatını buna göre yönlendirdiği zaman CAMİ RUH VE ŞUURU’na ermiş olacaktır.

 • 1986 yılından bu yana Diyanet İşleri Başkanlığınca her yıl Ekim ayının ilk haftası ‘CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI ‘ olarak kabul edilmiştir.

 • Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerimi okuyup okutmak ve ona göre yaşantımıza yön vermenin önemini ifade eden sevgili Peygamberimizin birkaç Hadis-i Şerifini hatırlatmaya devam edeceğiz.

 • SORU : Ticaret malı nasıl değerlendirilerek zekatı verilecek?

 • İslamın sadece Allah ile kul arasındaki bağları kuvvetlendiren yani sadece ahiret hayatının saadetini hedefleyen bir din değil; aynı zamanda bir dünya nizamı ve dünya hayatının da mutluluğunu hedefleyen bir din olduğunu gösteren en güzel örneklerden birisi de, Ramazan ayında Müslümanlara vacip kılınan sadaka-ı fıtır’dır.

 • SORU) Göze dökülen ilaç orucu bozar mı ?

 • Soru: Ramazan orucuna ne zaman niyetlenilir?

 • 4)- Oruç, zenginleri fakirlere karşı insaf ve merhamete celbeder. Yardımlaşma hissini kamçılar. İnsafsızlık ve merhametsizlik dertlerini nurlandırır, aydınlatır. Hep tok gezen kimseler, oruca başlayınca açların halinden haberdar olmaya başlarlar.

 • Oruç, doğrudan doğruya nefsin firavunluk cephesine darbe vurarak sahibine aczini zaifliğini, fakirliğini ve her nefes Allah’ın vereceği kuvvet ve kudrete ne kadar muhtaç olduğunu gösterir. ‘’Kul’’ olduğunu bildirir.

 • Yüce mevlamızın her emrinde  biz Müslümanlar için pek büyük faydalar ve çok ehemmiyetli menfaatler vardır.