Fıtır Sadakası ve Allah Yolunda Harcamanın Önemi

Tarih: 2015-07-06 | Yazar : Faruk Arvas | Kategori : Genel

Sadaka-ı Fıtır, orucun kabulüne ,ölüm sekeratından ve kabrin azabından kurtuluşa vesiledir. Aynı zamanda sadaka-ı fıtır, yoksulların ihtiyacını gidermeye,bayram gününün neşesinden onların da istifade etmelerine bir yardımdır…

Şu iki Hadise-i Şerif sadaka-ı fıtrin önemini çok veciz bir şekilde beyan etmektedir.

1-‘’Şüphesiz Sadaka-ı fıtır oruçluyu kötü işlerden ve fuzuli, çirkin sözlerden temizlik içindir ve fakirlere bir yardımdır.’’

2-‘’Ramazan orucu yer ile gök arasında bekletilir ve ancak fitre verildikten sonra Allah’a arz olunur.’’

Aziz okuyucular, şunu hatırımızdan hiç çıkarmayalım ki; Cenab-ı Hak merhamet edene merhamet eder,ihsan edenlere ihsanda bulunur.İnsaflı kalplere feyzini gönderir. İnsanlık alemi için faydalı olanları rızasına mazhar eder.

Bir kudsi hadiste Yüce Allah şöyle buyuruyor:

‘’Ey Adem oğlu sen (Allah’ın rızası yolunda ) ver ki, bende sana ahiret sermayesini vereyim; lütuf ve ihsanıma gark edeyim.’’

Demek oluyor ki, Allah’ın vermesi, lütfu ve ihsanı, kulun Allah için yaptıklarına, ihlasına ve onun için vermesine bağlıdır. Aralarında yardımlaşmayı bilen, düşkünlere yardım eden, malının içinde Allah ve kullarının hakkını çıkaran bir millet ve cemaate, Allah’ın da rahmet ve bereketi hesapsız olacaktır. Cenab-ı Hakkın vergisi bire on, bire yüz, bire yediyüz ve hatta bire yüzbindir. Bunu çok bilen ve yaptıklarıyla ümmetine örnek olan  Resül-i Ekrem(S.A.V.) efendimiz elinde nesi varsa hak yoluna sarf eder, ihtiyacı da olsa muhtaçlara infak ederdi. Yüce peygamberimizin cömertliği, sahaveti bilhassa Ramazan’da coşar taşardı.

Onun için bizler de onun ummeti olarak, yüce peygamberimizi  örnek alalım. Vacip olan ve cüz’i bir yekün teşkil eden fıtır sadakamızı vereceğimiz gibi, yardım ve sadaka babından mülyecilere, fakirlere, gariplere borçlulara, hasta, malül, yetim ve kimsesizlere yardım ellerimizi uzatalım. Din müesseselerine, hayır cemiyetlerine, istikbalimizin teminatı olan gençlerimizi imanlı, ahlaklı, kendisine ve toplumuna yararlı Allah, Peygamber, Kur’an, ezan ve Bayrak sevgisiyle dolu birer fert olarak yetiştirmeyi hedefleyen kuruluşlarımız’a yardımcı olalım. Bu iyilik ve ihsanlarımızı sadece Ramazan ayına münhasır kılmayalım. Her an ve zamanda bu iyilik ve hizmetleri yapmak bizim şiarımız olmalıdır. Zira dünyaya bir defa gelmişiz, ebedi saadeti, cenneti ancak bu dünyada kulluğumuz ve amellerimizle kazanmaya mecbur olduğumuzu bilelim.

Özellikle Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yılın Ramazan ayı için belirlenen << Vakit iyilik vakti, bu Ramazan ve Her zaman>> temasına uygun davranmaya azami gayret edelim.

<<Cennet ucuz değil, cehennem dahi lüzumsuz değil>> hakikatini unutmayalım…
Etiketler: Sadaka, Fıtır Sadakası, Ramazan, Arvas, Arvasi


Yazarın (Faruk Arvas) Diğer Yazıları

 • Demek Mi 'racın  en büyük hikmeti Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in (sallahu aleyhi ve sellem) büyüklüğü ve Allah-u Teala katında değeri nispetinde bir mucize ile taltif  edilmesi ve her yerde hazır, mekandan münezzeh olan, Allah-u Teala'nın dünya aleminin dışındaki alemlerde mevcut olan kudret ve azametine delalet eden ayetlerin, harikaların görülmesi ve göstermesidir.     

 • Şu kâinatın yüce yaratıcısı, kâinatı türlü türlü sanat ve zinetlerIe süslendirerek, şuur sahibi mahlûkatını seyir, tenezzüh ve imtihan için ona idhal etmiştir. 

 •  Varlıklar içinde en mümtaz ve en mükerrem bir şekilde yaratılıp, nihayetsiz terakki ve alçalışlara çıkacak ve inecek bir şekilde maddi ve manevi cihazat, duygu ve kabiliyetlerle donatılan insan; yüce yaratıcı tarafından bu dünya misafirhanesine aziz bir misafir olarak gönderilmiştir.

 • Mevlid sözlük manası itibarıyla doğum veya doğuş anlamındadır

 • İnsanı çok şerefli bir misafir olarak bu imtihan dünyasına gönderen Allah (cc), bu aziz misafire asıl görevini ve mutlaka gideceği ebedi vatanını unutturmamak için onu başı boş bırakmamıştır.

 • İslamın sadece Allah ile kul arasındaki bağları kuvvetlendiren, yani sadece ahiret hayatının saadetini hedefleyen bir din değil; aynı zamanda bir dünya nizamı ve dünya hayatının da mutluluğunu hedefleyen bir din olduğunu gösteren en güzel örneklerden birisi de, Ramazan ayında Müslümanlara vacip kılınan sadaka-ı fıtır’dır.

 • Sadaka-ı Fıtır, orucun kabulüne ,ölüm sekeratından ve kabrin azabından kurtuluşa vesiledir. Aynı zamanda sadaka-ı fıtır, yoksulların ihtiyacını gidermeye,bayram gününün neşesinden onların da istifade etmelerine bir yardımdır…

 • İbadetler yapılınca Allah’a yakınlık hasıl olur ve insan onun bir askeri gibi çalışır. Bütün hayatını onun emirlerine göre tanzim eder. 

 • Kainatı nizam içinde yaratan Allah (cc), bu nizamı anlayacak şuur sahibi insanı da yaratarak, yerin ve göklerin kaldırmaktan çekindikleri çok önemli bir vazife ile vazifelendirmek suretiyle bu dünyaya göndermiştir.

 • Ramazan bir bakıma tek tek her müslüman’ın ve grup grup bütün Müslümanların bir ay müddetle yeniden yoğun bir eğitime tabi tutulduğu bir aydır.

 • Varlıklar içinde en mümtaz ve en mükerrem bir şekilde yaratılıp, nihayetsiz terakki ve alçalışlara çıkacak ve inecek bir şekilde maddi ve manevi cihazat, duygu ve kabiliyetlerle donatılan insan; yüce yaratıcı tarafından bu dünya misafirhanesine aziz bir misafir olarak gönderilmiştir.  

 • Şimdi asıl mesele şudur: Allah’ın lutfuyla böyle bir peygamberin şerefli ümmeti olarak, böyle bir MEVLİD KANDİLİ’nde neler yapmalıyız? Nasıl olmalı ve davranmalıyız ki, ‘HAYIRLI ÜMMET’ vasfımızı koruya bilelim?

 • 12 Haziran’ı 13’e bağlayan gece Şaban ayının 15.gecesi olan Mübarek BERAT gecesidir.                              

 • Şimdi asıl mesele şudur: Allahu Teala'nın lütfüyle böyle bir peygamberin şerefli ümmeti olarak, böyle bir KUTLU DOĞUM yıl dönümünde neler yapmalıyız? Nasıl olmalı ve davranmalıyız ki, ‘HAYIRLI ÜMMET’ vasfımızı koruyabilelim? 

 • Bütün güzel sıfatların sahibi olan yüce Allah (cc) şu muhteşem ve muntazam kainatı kendi cemal ve kemalini yansıtan mükemmel bir ayna gibi yaratmıştır. 

 • Mevlit sözlük manası itibarıyla doğum veya doğuş anlamındadır. 

 • Cami ve Ruh Şuuru

  2013-10-10

  Müslüman, şimdiye kadar bir nebze izah etmeye çalıştığımız CAMİ kelimesi’nin ihtiva ettiği bu manaları anladığı, hayata geçirdiği ve hayatını buna göre yönlendirdiği zaman CAMİ RUH VE ŞUURU’na ermiş olacaktır.

 • 1986 yılından bu yana Diyanet İşleri Başkanlığınca her yıl Ekim ayının ilk haftası ‘CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI ‘ olarak kabul edilmiştir.

 • Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerimi okuyup okutmak ve ona göre yaşantımıza yön vermenin önemini ifade eden sevgili Peygamberimizin birkaç Hadis-i Şerifini hatırlatmaya devam edeceğiz.

 • SORU : Ticaret malı nasıl değerlendirilerek zekatı verilecek?

 • İslamın sadece Allah ile kul arasındaki bağları kuvvetlendiren yani sadece ahiret hayatının saadetini hedefleyen bir din değil; aynı zamanda bir dünya nizamı ve dünya hayatının da mutluluğunu hedefleyen bir din olduğunu gösteren en güzel örneklerden birisi de, Ramazan ayında Müslümanlara vacip kılınan sadaka-ı fıtır’dır.

 • SORU) Göze dökülen ilaç orucu bozar mı ?

 • Soru: Ramazan orucuna ne zaman niyetlenilir?

 • 4)- Oruç, zenginleri fakirlere karşı insaf ve merhamete celbeder. Yardımlaşma hissini kamçılar. İnsafsızlık ve merhametsizlik dertlerini nurlandırır, aydınlatır. Hep tok gezen kimseler, oruca başlayınca açların halinden haberdar olmaya başlarlar.

 • Oruç, doğrudan doğruya nefsin firavunluk cephesine darbe vurarak sahibine aczini zaifliğini, fakirliğini ve her nefes Allah’ın vereceği kuvvet ve kudrete ne kadar muhtaç olduğunu gösterir. ‘’Kul’’ olduğunu bildirir.

 • Yüce mevlamızın her emrinde  biz Müslümanlar için pek büyük faydalar ve çok ehemmiyetli menfaatler vardır.