MÜBAREK ÜÇ AYLARI VE REGAİB KANDİLİNİ NASIL GEÇİRMELİYİZ

Tarih: 2016-04-07 | Yazar : Faruk Arvas | Kategori : Genel

Varlıklar içinde en mümtaz ve en mükerrem bir şekilde yaratılıp, nihayetsiz terakki ve alçalışlara çıkacak ve inecek bir şekilde maddi ve manevi cihazat, duygu ve kabiliyetlerle donatılan insan; yüce yaratıcı tarafından bu dünya misafirhanesine aziz bir misafir olarak gönderilmiştir.

 Asli vatanında ebedi bir saadeti kazanmak ve aynı zamanda ebedi saadeti kazandıracak bu geçici ticaretgâhta, ebede uzanmış yol üstündeki bu fani handa da gerçek huzura ulaşabilmesi için, insan denilen varlık başıboş bırakılmamıştır. Kâinatı akılları hayretler içerisinde bırakacak bir şekilde mükemmel yaratan Allah, bu mükemmelliği idrak edecek eşref-i mahlûk unvanına mahzar bir insanı bu âleme göndermiştir. Böyle bir insanın paşa iken geda olmaması için, insanı çok seven ve sevdiğini ona sunduğu nimetlerle gösteren yüce ve Kerim Mevla; insanı kendisine muhatap kabul etmiş, onu ilahi kelam ve ilahi düsturlar manzumesi olan DİN ile şereflendirmiş, bu şekilde O’na dünya ve ahiret saadetinin yollarını göstermiştir.

Ancak imtihan için, yani elmas ruhlu insanların kömür ruhlu insanlardan ayrılmasını temin için manevi duygular, din, kitap, peygamber gibi ilahi kurtarıcılar ve yol göstericiler ile teyid edilen insanoğluna, birde nefis-şeytan ve kötü duygular da musallat edilmiştir.

İşte bu imtihan dünyasında imtihanı kaybedecek davranışlarda bulunarak, yüce Halıkını unutup, en büyük düşman olan nefis ve şeytanların peşinden giden insanları kurtarmak için, yüce Mevla ihsan ve kereminden çok sevdiği kullarına bazı fırsatlar vermiş, onlara rahmet ve merhamet elini özellikle uzatmış ve onları düştükleri bataklıktan kurtarmak istemiştir.

İşte 3 aylar ve bu aylardaki mübarek geceler nefis ve şeytan tuzağına düşmüş ve her iki dünyasını zindana çevirecek günah, isyan ve gaflet bataklığında boğulmakla karşı karşıya gelmiş insanın kurtuluşu için bize uzanan şefkatli bir el ve bir can simididirler.

Günahkar ve yaratılış gayesini unutan insanlara kerem ve ihsan sahibi yüce Allah tarafından tanınan ve eğer değerlendirilirse çok büyük kazançlara vesile olan bir fırsat da Recep ayı ve o aydaki REGAİB kandilidir. Bu yıl 08  Nisan Cuma günü mübarek Recep ayına. inşaallah 07 Nisan Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gecede ise Regaib Kandiline kavuşacağız.

Regaib, rağbet edilen, sevilen, sayılan, bahası çok ağır olan ikramlar, ihsanlar ve bahşişler manasına gelir. Cenab-ı Hak bu gecenin kıymetini bilip, değerlendiren Mü’min kullarına rahmetini, lütuf ve inayetini bol bol verdiği için bu geceye REGAİB ismi verilmiştir.

İşte Böyle bol bol dağıtılacak olan ilahi lütuf ve ihsanlardan yararlanmak için aşağıda zikredilen şeyleri yapmak lazımdır.

1-Bu gecede içimizi ve dışımızı bilen rabbimize karşı, nefsimizi muhasebeye çekmeli, onun bizim dünya ve ahiret hayatımızı cennet’e çevirmek için gönderdiği İSLAM’a tam teslim olup olmadığımızı gözden geçirmeli. Hiç vakit geçirmeden İslam’ın rahmet, bereket, mağfiret, fazilet ve hayat bahşeden çeşmesinden kana kana nasip almak için bu geceyi başlangıç yapmalıyız.

 2- ‘’Bana açılan dua ellerini boş olarak geri çevirmek benim şanıma yakışmaz’’ ve ‘‘Dua edin cevap vereyim.. buyuran Rabbimizin bu va’dinden istifade ederek, kendimize, ailemize, komşularımıza, milletimize özellikle bizim gibi aynı Allah’a, aynı dine, aynı peygambere ve aynı kitaba inanan tüm insanlara, hele hele inandığı ve inandığını yaşamaya çalışırken her türlü zulme, hakarete ve insanlık dışı işkencelere maruz kalan bırakılan dindaşlarımıza, bilhassa, Suriye, Filistin, Keşmir, Mısır,Arakan Ortadoğu, Orta Asya’daki sahipsiz kalmış mü’min kardeşlerimize bol bol dua edelim..

 3- Bizleri maddi ve manevi sahada perişan eden, günahlardan, Allah’ın bizim faydamız için yasakladığı işleri yapmaktan çekinmek için bu geceyi vesile ederek içten ve tam bir samimiyetle tövbe edelim.

Bir daha dönmemek üzere kötü halden iyi hale, eğrilikten doğruluğa, masivadan mevlaya, tam bir teslimiyetle yönelelim. ‘‘Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var ‘’diyen ehl-i sünnet âlimlerinin ikazına kulak vererek, bir yılan gibi iman mahalli olan kalplerimizi ısırıp, kalbimizi siyahlandıra siyahlandıra ta iman nurunu çıkarıncaya kadar katılaştıran tüm günahlardan tövbe edip, istiğfar edelim.

 4- Bu gecede Allah’a, Onun sevgili Resülüne ve Yüce Dinimize karşı sevgimizi, bağlılığımızı, teslimiyetimizi artırıcı va’z, nasihat, sohbet ve toplantılara iştirak etmek, mü’min kardeşlerimizle tanışmak, yardımlaşmak, kaynaşmak, tebrikleşmek gibi, iman kardeşliğinin güzel numunelerini gösterecek güzel hal ve hareketlerde bulunmalıyız.

 5- Bu gecelerde çocuklarımıza İslam’ın yüceliğini; Allah ve Peygamber sevgisini, Sevgili Peygamberimizin nurlu yolunu bize gösteren İslam büyüklerinin sevgisini öğretmeli, onları Camiye ve Cemaate alıştırmalıyız.

 6-Regaib kandilini mümkünse oruçla karşılamalı. O geceyi mümkün mertebe malayani ve fuzuli şeylerle değil, kaza namazı kılmakla, Kur’anla, zikirle, niyazla, Salâvat-ı şerifeyle geçirmeli. Gönüllerimizi aşkullah, (Allah aşkı) muhabbetullah (Allah sevgisi) ve muhabbet-i Resulüllah (Resulüllah Sevgisi) ile nurlandırmalıyız.

 7-Yaptığımız bu güzel hasletleri sadece bir gece yapıp sonra terk etmek üzere değil, belki son nefesimize kadar güzel, faydalı, hayır, kısaca Allah’ın razı olduğu şeyleri yapmak için bu geceyi sağlam bir başlangıç olarak kabul etmeliyiz.

Bu kutsi gün ve gecelerin cümlemiz, milletimiz ve tüm alem-i İslam için iyiyi kötüden, doğruyu eğriden, faydalıyı zararlıdan ayırt edecek bir şuura kavuşmaya, Allah’ın rızasına ve inananların gerçek kurtuluş ve zaferlerine vesile olmasını dilerim.

 Bu geceyi ihya etmek üzere 07 Nisan Perşembe günü yatsı namazından sonra müftülüğümüzce H.Abdulhakim Sancak Çarşı Camiinde yapılacak mevlid, vaaz ve hatimlerin duasından oluşan programda buluşmak üzere mübarek üç aylarınızı ve Regaib kandilinizi tebrik ediyorum
Etiketler: Regaib, Kandil, Arvas,Arvasi


Yazarın (Faruk Arvas) Diğer Yazıları

 • Demek Mi 'racın  en büyük hikmeti Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in (sallahu aleyhi ve sellem) büyüklüğü ve Allah-u Teala katında değeri nispetinde bir mucize ile taltif  edilmesi ve her yerde hazır, mekandan münezzeh olan, Allah-u Teala'nın dünya aleminin dışındaki alemlerde mevcut olan kudret ve azametine delalet eden ayetlerin, harikaların görülmesi ve göstermesidir.     

 • Şu kâinatın yüce yaratıcısı, kâinatı türlü türlü sanat ve zinetlerIe süslendirerek, şuur sahibi mahlûkatını seyir, tenezzüh ve imtihan için ona idhal etmiştir. 

 •  Varlıklar içinde en mümtaz ve en mükerrem bir şekilde yaratılıp, nihayetsiz terakki ve alçalışlara çıkacak ve inecek bir şekilde maddi ve manevi cihazat, duygu ve kabiliyetlerle donatılan insan; yüce yaratıcı tarafından bu dünya misafirhanesine aziz bir misafir olarak gönderilmiştir.

 • Mevlid sözlük manası itibarıyla doğum veya doğuş anlamındadır

 • İnsanı çok şerefli bir misafir olarak bu imtihan dünyasına gönderen Allah (cc), bu aziz misafire asıl görevini ve mutlaka gideceği ebedi vatanını unutturmamak için onu başı boş bırakmamıştır.

 • İslamın sadece Allah ile kul arasındaki bağları kuvvetlendiren, yani sadece ahiret hayatının saadetini hedefleyen bir din değil; aynı zamanda bir dünya nizamı ve dünya hayatının da mutluluğunu hedefleyen bir din olduğunu gösteren en güzel örneklerden birisi de, Ramazan ayında Müslümanlara vacip kılınan sadaka-ı fıtır’dır.

 • Sadaka-ı Fıtır, orucun kabulüne ,ölüm sekeratından ve kabrin azabından kurtuluşa vesiledir. Aynı zamanda sadaka-ı fıtır, yoksulların ihtiyacını gidermeye,bayram gününün neşesinden onların da istifade etmelerine bir yardımdır…

 • İbadetler yapılınca Allah’a yakınlık hasıl olur ve insan onun bir askeri gibi çalışır. Bütün hayatını onun emirlerine göre tanzim eder. 

 • Kainatı nizam içinde yaratan Allah (cc), bu nizamı anlayacak şuur sahibi insanı da yaratarak, yerin ve göklerin kaldırmaktan çekindikleri çok önemli bir vazife ile vazifelendirmek suretiyle bu dünyaya göndermiştir.

 • Ramazan bir bakıma tek tek her müslüman’ın ve grup grup bütün Müslümanların bir ay müddetle yeniden yoğun bir eğitime tabi tutulduğu bir aydır.

 • Varlıklar içinde en mümtaz ve en mükerrem bir şekilde yaratılıp, nihayetsiz terakki ve alçalışlara çıkacak ve inecek bir şekilde maddi ve manevi cihazat, duygu ve kabiliyetlerle donatılan insan; yüce yaratıcı tarafından bu dünya misafirhanesine aziz bir misafir olarak gönderilmiştir.  

 • Şimdi asıl mesele şudur: Allah’ın lutfuyla böyle bir peygamberin şerefli ümmeti olarak, böyle bir MEVLİD KANDİLİ’nde neler yapmalıyız? Nasıl olmalı ve davranmalıyız ki, ‘HAYIRLI ÜMMET’ vasfımızı koruya bilelim?

 • 12 Haziran’ı 13’e bağlayan gece Şaban ayının 15.gecesi olan Mübarek BERAT gecesidir.                              

 • Şimdi asıl mesele şudur: Allahu Teala'nın lütfüyle böyle bir peygamberin şerefli ümmeti olarak, böyle bir KUTLU DOĞUM yıl dönümünde neler yapmalıyız? Nasıl olmalı ve davranmalıyız ki, ‘HAYIRLI ÜMMET’ vasfımızı koruyabilelim? 

 • Bütün güzel sıfatların sahibi olan yüce Allah (cc) şu muhteşem ve muntazam kainatı kendi cemal ve kemalini yansıtan mükemmel bir ayna gibi yaratmıştır. 

 • Mevlit sözlük manası itibarıyla doğum veya doğuş anlamındadır. 

 • Cami ve Ruh Şuuru

  2013-10-10

  Müslüman, şimdiye kadar bir nebze izah etmeye çalıştığımız CAMİ kelimesi’nin ihtiva ettiği bu manaları anladığı, hayata geçirdiği ve hayatını buna göre yönlendirdiği zaman CAMİ RUH VE ŞUURU’na ermiş olacaktır.

 • 1986 yılından bu yana Diyanet İşleri Başkanlığınca her yıl Ekim ayının ilk haftası ‘CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI ‘ olarak kabul edilmiştir.

 • Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerimi okuyup okutmak ve ona göre yaşantımıza yön vermenin önemini ifade eden sevgili Peygamberimizin birkaç Hadis-i Şerifini hatırlatmaya devam edeceğiz.

 • SORU : Ticaret malı nasıl değerlendirilerek zekatı verilecek?

 • İslamın sadece Allah ile kul arasındaki bağları kuvvetlendiren yani sadece ahiret hayatının saadetini hedefleyen bir din değil; aynı zamanda bir dünya nizamı ve dünya hayatının da mutluluğunu hedefleyen bir din olduğunu gösteren en güzel örneklerden birisi de, Ramazan ayında Müslümanlara vacip kılınan sadaka-ı fıtır’dır.

 • SORU) Göze dökülen ilaç orucu bozar mı ?

 • Soru: Ramazan orucuna ne zaman niyetlenilir?

 • 4)- Oruç, zenginleri fakirlere karşı insaf ve merhamete celbeder. Yardımlaşma hissini kamçılar. İnsafsızlık ve merhametsizlik dertlerini nurlandırır, aydınlatır. Hep tok gezen kimseler, oruca başlayınca açların halinden haberdar olmaya başlarlar.

 • Oruç, doğrudan doğruya nefsin firavunluk cephesine darbe vurarak sahibine aczini zaifliğini, fakirliğini ve her nefes Allah’ın vereceği kuvvet ve kudrete ne kadar muhtaç olduğunu gösterir. ‘’Kul’’ olduğunu bildirir.

 • Yüce mevlamızın her emrinde  biz Müslümanlar için pek büyük faydalar ve çok ehemmiyetli menfaatler vardır.