• Fitne

  Fitnenin şeriat lügatinde, mânası, günahların neticesi olarak gelen musibetlerdir. 

  Okumaya Devam Et»
  2014-06-26 Tasavvuf Kategorisinde Yazıldı
 • İmanın Mahiyeti

  İman, ziyadelik ve noksanlık bakımından kısımlara ayrılmaz. Çünkü iman hasıl olunca zaten kâmildir, ziyadelik ve noksanlık kabul etmez.

  Okumaya Devam Et»
  2013-12-18 Tasavvuf Kategorisinde Yazıldı
 • Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin Gördüğü Bir Rüya

  Nehri isimli kasabada din ve fen ilimleri üzerine tahsil görüyordum. 

  Okumaya Devam Et»
  2013-12-13 Tasavvuf Kategorisinde Yazıldı
 • Namaz Kılmamanın Zararları

  Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî hazretleri, Sefer-i Âhiret risâlesinde buyuruyor ki:

  Okumaya Devam Et»
  2013-07-24 Tasavvuf Kategorisinde Yazıldı
 • Tasavvuf Nedir, Manası Ve Başlangıcı

  Aşağıdaki metin, Esseyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri tarafından kaleme alınan ve üstad tarafından sadeleştirilen, Tasavvuf Bahçeleri isimli eserin giriş kısmıdır ve tasavvufun kelime manası, terim anlamı ve doğuşu hakkında aydınlatıcı malumat ihtiva etmektedir.

  Okumaya Devam Et»
  2013-06-26 Tasavvuf Kategorisinde Yazıldı
 • KÜFR BAHSİ

  Kötülüklerin en kötüsü, Allahü teâlâya inanmamak, ateist olmakdır. İnanılması lâzım olan şeye inanmamak küfr olur. Muhammed aleyhisselâma inanmamak küfr olur. Muhammed aleyhisselâmın, Allahü teâlâ katından getirip bildirdiği şeylerin hepsine kalb ile inanıp, dil ile de ikrâr etmeğe, söylemeğe, (ÎMÂN) denir. Söylemeğe mâni’ bulunduğu zemân, söylememek afv olur. Îmân hâsıl olmak için, islâmiyyetin küfr alâmeti dediği şeyleri söylemekden ve kullanmakdan sakınmak da lâzımdır. İslâmiyyetin ahkâmından, ya’nî İslâmiyyetin emr ve yasaklarından birini hafîf görmek, Kur’ân-ı kerîm ile, melek ile, Peygamberlerden biri ile “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” alay etmek, küfr alâmetlerindendir. İnkâr etmek, ya’nî işitdikden sonra inanmamak, tasdîk etmemek demekdir. Şübhe etmek de inkâr olur.

  Okumaya Devam Et»
  2013-05-02 Tasavvuf Kategorisinde Yazıldı
 • Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin Bir Rüyaya Yaptığı Tabir

  Efendi hazretlerini sevenlerden İskender beyin hanımefendisinin gördüğü rüyadır. Yakında görmüş olduğum bir rüyamı tabîr buyurmanız için yazıyorum. Cenâb-ı Hak hayırlara tebdil etsin. Âmin.

  Okumaya Devam Et»
  2013-03-07 Genel Kategorisinde Yazıldı
 • Nefs ve Muhalefet-i Nefs /Tasavvuf Bahçeleri İsimli Kitaptan

  Lûgatta, beden ve ruh; ve birşeyin varlığı, aynı, mânâlarına gelir. Tasavvuf ıstılahında(teriminde) ise, nefsten, kulun çirkin vasıfları ve kötü ahlâkı kastedilir.

  Okumaya Devam Et»
  2013-02-18 Tasavvuf Kategorisinde Yazıldı
 • Ruhların Hazır Olması Hakkında Mektub

  Bu mektûb, Seyyid Abdülhakîm efendi “rahmetullahi aleyh” tarafından yazılmış olup, Evliyâ rûhlarının, her yerde yardıma geldiklerini bildirmektedir.

  Okumaya Devam Et»
  2013-02-06 Tasavvuf Kategorisinde Yazıldı
 • CENNET – CEHENNEM EHLİ

  Cennet ve cehennem ehli kimlerdir? Cennet ehli şunlardır ki, kalbinin en iç noktasında, Allah razı olduğu şeyleri sevmek keyfiyeti vardır. Hatta bu insan fiil ve hareket bakımından düşüncesine aykırı işler yapsa bile…

  Okumaya Devam Et»
  2013-01-31 Tasavvuf Kategorisinde Yazıldı
 • Bir Üniversiteliye Cevap

  Doğmadan evvelki, doğduğunuz zamanki hâlinizi düşünüyor musunuz? Üzerinde yatıp kalktığınız, yiyip içtiğiniz, gezip dolaştığınız, gülüp oynadığınız, dertlerinize deva, korkulara, sıcağa, soğuğa, açlığa, susuzluğa, yırtıcı ve zehirli hayvanların ve düşmanların hücûmlarına karşı koyacak vâsıtaları bulduğunuz şu yer küresi yapılırken, taşları, toprakları hilkat fırınlarının ateşlerinde pişirilirken, suyu ve havâsı, kudret kimyâhânesinde inbiklerden çekilirken, siz nerede idiniz, ne içinde idiniz, hiç düşünüyor musunuz?

  Okumaya Devam Et»
  2013-01-17 Tasavvuf Kategorisinde Yazıldı