Seyyid Abdülğaffar-ı Şehid Arvasi

Arvas köyünde doğdu. Seyyid Lutfullah’ın oğludur. 1877-1878 Osmanlı- Rus harbinde Ğavsul Azam Seyyid Sıbğatullah Arvasi hazretlerinin halifesi Şeyh Halid-i Oreki ile beraber Ağrı dağı taraflarında şehid olmuş oraya defn edilmiştir. Takriben 300 askerle harbe katılmıştır. Talebelerinden biri anlatır:  Barut bitince Abdülğaffar Efendi yalın kılıç hücüm etmiş ve orada şehid olmuştur. Ğavsul Azam hazretleri bunu duyunca çok üzülmüş ve hararetinden iki kere havuza girmiş ve ne yapıyorsunuz diyenlere :”Kardeş acısı büyüktür; o benim hem kardeşim hem de babam yerinde idi demiştir.