SEYYİD MOLLA ABDÜLĞANİ ARVASİ 

Seyyid Molla Lutfullah’ın beşinci oğludur.Arvas doğumludur. Ğavsul Azam Seyyid Sıbğatullah Arvasi hazretlerinin kardeşidir. Zahir ilimlerde çok ileride idi. Bilhassa fıkıhta otorite idi. Bölge medreselerinden mezun kimi torunlarının icazetnamelerinde Abdülğani el-Kadı adıyla zikredilir.Önceleri Kadiri iken sonraları kardeşi Ğavsul Azam’a intisap edip Nakşi olmuştur.Van’ın Çatak kazasında kadılık yapmıştır.