Seyyid Celaleddin Arvasi

Ğavsul Azam Seyyid Sıbğatullah Arvasi hazretlerinin oğludur. Babası tarafından çok sevilirdi. Çünkü onun hakkında Seyyid Taha hazretleri Ğavs’a : Benim oğlum Ubeydullah sana , senin oğlun Celaleddin bana olsun buyurmuştu. İntisabı Ğavsın Halifesi Şeyh Halid-I Orekiye olup ondan hliafet almıştır. Amcası seyyid Abdülğaffar ile 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbine katıldı. Dönüşte Vana gelince vali davet etmiş, orada kahve içmiş sonra hastalanmıştır. Ve bu hastalıktan 1295 yılında Gayda’da vefat etmiştir. Kardeşlerinden yalnız bu hacca gidebilmiştir. Keramet sahibi olup harpte kurşunlar vucuduna işlemez, çarpıp yere düşerlerdi.