Seyyid Nur Muhammed Arvasi

Ğavs hazretlerinin oğludur. Şeyh Halid ve Gaydadaki medreseden mezundur. 29 yaşında vefat etmiştir. Abdurrahman Buti’nin halifesidir. Tekkenin en parlak dönemi bunun zamanında olmuştur. Ondört müderris, 400 talebe vardı. Üç tekke ve medreseyi işletiyordu. Eshabı arasından kırk tanesi keşf-I kubur derecesinde idi. Kerametleri çoktur. İki sene önceden Allahın izniyle kıtlığın olacağını bilmesi, susuz olan bir köyde iki rekat namaz kılınca suyun fışkırması ve hala akması, iki çocuğunun onlar daha dünyaya gelmeden annelerine genç yaşta şehid edileceklerini bildirmesi kerametlerindendir. Bediuzzaman Said Nursi bir müddet onun yanında tahsil görmüştür. Hatta kendisine “Şeyhin talebesi” denilmesi okuduğu bu döneme rast gelmektedir.