SEYYİD MUHAMMED HAFİD ARVASİ

Permiste tevellüd ve neşet etti. Babası Seyyid Abdülğaffar-ı Şehid-i Sanidir. Anne tarafından Ğavsul Azam Seyyid Sığbatullah Arvasi hazretlerinin torunudur. Babası şehid olunca dayısı Seyyid Nur Muhammed’in yanında Gayda’da kaldı. Molla Camiye kadar okudu. Mütevazi ve cömert idi. Çok müttaki idi. Mazannadan idi. Çok kerametleri görülmüştür. 9 Ocak 1957 yılında Çarşamba günü Ercişte Karamelik (Nişancı) köyünde vefat etti. Hanımı da çok muttaki olup yedi yaşından büyük erkeğe yüzünü göstermezdi.