• 2015-12-21

    EL-MU'İZ (celle celaluhu)

    (Tenziu’l-mülke mimmen teşâ’) ile ba’zı ıbâdını ityân-ı mülk ve saltanat ile azîz eden. Mülk ve saltanattan murâd mülk ve saltanat-ı sûriyye ve ma’neviyyedir.

    Seyyid Abdulhakim Arvasi (kuddise sirruhu)


Yayınlanan Diğer Esmâü-l Hüsnâ'ları Görmek İçin Tıklayınız