Seyyid Abdulhakim Arvasi Hz. Anma ve Anlama Konferansı

Tarih: 2012-02-12

Derneğimiz tarafından düzenlenen 'SeyyitAbdülhakimArvasi Hazretlerini Anma ve Anlama' Programında  Van Müftüsü NimetullahArvas, SeyyitAbdülhakimArvasiHazretlerini’nin hayatını ve İslam dinine olan hizmetlerini anlattı.

Türkiye Diyanet Vakfı Kocatepe Konferans Salonunda düzenlenen programı SeyyitAbdülhakimArvasi Hazretlerinin torunlarından Seyyit Ahmet Taha Üçışık, İhlas Medya Ankara Grup Başkanı Nuri Elibol, TGRT Haber ve İHA Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, milletvekilleri ve çok sayıda davetli izledi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanların telgraf gönderdikleri programda, Başbakan Erdoğan’ın telgrafı okundu.

Kur’an-ı Kerim’in okunmasından sonra programın açılışını yapan Arvasi Derneği Başkanı Hikmet Arvas, Arvasi ailesinin İslam alemi içinde mümtaz bir konuma sahip olduğunu belirterek, ailenin büyük alimlerden, fazilet sahibi Ariflerden, insanları irşad eden hikmet sahiplerinden, takva kutbu, irşad edici salih zatlardan müteşekkil olduğunu ifade etti.

Arvasi Derneği olarak, yüzyıllardır Anadolu coğrafyasının manevi iklimine yön vermiş büyüklerin manevi müktesebatını gelecek nesillere aktarmayı istediklerini belirten Hikmet Arvas, “Kaynağı tamamen Kur’an-ı Kerim ve sünneti seniyyeye dayanan tasavvufi ahlakı en güzel şekilde anlayarak yaşamak ve yaşatmak gayeleri, yüce Resulün sünnetini toplumlarda ihya etmek, bidatlerden kaçınmayı sağlamak, gerçek muhabbete ve muhabbet ile ibadet etmeye muvaffak olmak ve yakın bir imanı elde etmek olan bu büyük zatlar hakikatin parlak yüzüne herhangi bir lekenin bulaşmaması, sadece Hakk’ın gözükmesi ve alabildiğince zuhur etmesi için mum misali hayatlarını yakmış, gösterdikleri azami ve akıllara durgunluk veren çaba ile insanları aydınlatmış ve hizmet etmişlerdir” dedi.

SeyyitAbdülhakimArvasi Hazretlerinin 20 asrı fikirleri ile, işaretleri ile irşadı ile aydınlattığını, mukaddes emaneti kendisinden sonra imanlı gençlere tevdi ettiğini ifade ederek, hayatından ve eserlerinden bahseden Van Müftüsü NimetullahArvas, AbdülhakimArvasi Hazretlerinin bir muvahhit, müderris, nüfti, muhacir, mücahit, muallim, mürşit, mürebbi ve alimi rabbani olduğunu belirterek, bunların hiçbirisinin tesadüfü olmadığını ifade etti. Efendi Hazretlerinin çok fazla bilinmeyen bir yönünden bahseden NimetullahArvas, Efendi Hazretlerinin Allah-ü Teâlâ’ya olan iman ve tevhit inancının son derece savunucusu olduğunu, inançsızlık ve imansızlık cereyanlarına karşı başta İstanbul olmak üzere birkaç şehir dışında Anadolu’nun tümünü gezdiğin, irşat ettiğini ve nasihat ederek, oralarda bulunan ilmiye sınıfı ile görüştüğünü belirtti.

SeyyitAbdülhakimArvasi Hazretlerinin Anadolu dışına seyahatler ettiğini belirten Arvas, “Mısır, İskenderiye, Şam, Halep Beyrut, İsmailliye şehirlerini ziyaret etmiş ve sonunda Efendi Hazretlerinin şu ifadeleri çok dikkat çekiyor; ‘benim bu seyahatlerim normal bir gezi olmayıp, bir dervişane gezi değildir.’ Neden dolaşmış Efendi Hazretleri; çünkü o dönemde Osmanlı İmparatorluğunu içten ve dıştan yıkmaya çalışan, nezih, temiz, sahabeden süzülüp gelen ehli sünnet itikadına karşı bir fitne cereyanı başlamıştı. Bu maksatla Efendi Hazretleri her gittiği yerde ilmiye sınıfı ile görüşür, daha sonra çıkan siyasi bazı meşrep ve mezhepler hususunda insanları uyandırmıştır” diye konuştu.

Efendi hazretlerinin şirk ile ilgili ifadelerinde, ‘insanlığı kaplayan sıkıntıların birinci sebebi Hakk’a karşı şirktir. İlim ve fen ilerlediği halde insanlığın ufuklarını sarmış olan fesat karanlığın şirkin, imansızlığın ve sevişmezliğin neticesidir. Beşeriyet ne kadar uğraşırsa uğraşsın sevip sevilmedikçe ıstırap ve felaketten kurtulamaz. Hakk’ı tanımadıkça, sevmedikçe, ona kulluk etmedikçe insanlar birbirlerini sevemez. Hak yolundan başka her ne düşünülürse hepsi ayrılık ve perişanlıktır’ dediğini belirten NimetullahArvas, Efendi Hazretlerinin Allah-ü Teâlâ’ya ait olan 99 ismi sıfatı izah ettiğini, bunun nedeninin ise her şeyin sıfatları ile tanındığını, Allah-ü Teâlâ’nın ancak isimlerini, sıfatlarının anladığını kadar muvaffak olunacağını söyledi.

Efendi Hazretlerinin tahsiline bakıldığında ciddi bir müfredatı, bir programı takip ederek ciddi seviyede tahsil gördüğünü belirten Arvas, Efendi Hazretleri’nin Başkale’de iken 1914 yılında Ermeni işbirliği ile yapılan Rus işgali döneminde ciddi karşı koyduğunu söyledi. Katliam yapan askerlerin Başkale’ye 1 saatlik mesafede oldukları sırada SeyyitAbdülhakimArvasi Hazretlerinin yanında bulunan 150 kişi ile birlikte önce Musul’a hicret ettiğini, 18 ay Musul’da kaldıktan sonra, yanında kalan 20 kişilik bir grup ile önce Adana’ya, sonra Eskişehir’e, ardından da İstanbul’a  geldiğini açıkladı.

Seyyit AbdülhakimArvasi Hazretlerinin 5 Ağustos 1919 tarihinde Süleymaniye Medresesi Tasavvuf Tarihi Müderrisliğine bir Sultan Vahdettin ferman ile tayin edildiğini söyleyen Arvas, “Burada ders verir. 1924 yılına kadar devam eder bu. Abdülhakim Hazretleri bu sırada İstanbul’un çeşitli ders verilen yerlerde de ders verir. Derslerine ilmiye sınıfına mensup insanlar katıldığı gibi o dönemin bugünkü tabiriyle aydın veya entelektüel dediğimiz bazı kimselerde devam ederler” şeklinde konuştu.

Arvas, “Geleceği gören bir şahsiyet. Efendi Hazretleri Osmanlı Dönemi’nde 5 padişah dönemini yaşadı, Cumhuriyet döneminde de 1943 yılına kadar gördü. Zaman zaman bazı devlet adamlarına tavsiyelerde bulunmuştur. Efendi Hazretleri İstanbul’dayken Menemen hadisesi vuku bulmuştur. O dönemde tabiri caizse keklik avı başlamıştır ve Efendi Hazretleri de Menemen’e götürülmüştür ve orada İstiklal Mahkemesi’nde yargılanmış ve verdiği makul ve mantıklı cevaplar neticesinde serbest bırakılmıştır” ifadelerini kullandı.

“İnşallah Efendi Hazretleri yeni nesil tarafından iyi anlaşılır” diyen Arvas, Efendi Hazretlerinin yaşadığı dönemde gösterdiği gayretin gelecek nesillere de örnek olması gerektiğinin altını çizdi.

Faaliyet Resimleri